Kurtuluş Savaşı'na destek verdiler

Kurtuluş Savaşı'na destek verdiler

Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı postnişi Celalettin Çelebi'yi ziyaret ederek, destek istedi. Atatürk, Çelebi'ye bir 'sır' olarak Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra Cumhuriyet ilan edeceğini söyledi. Şahkulu Dergâhı'nın postnişi Topal Tevfik Baba da teşkilatın bir elemanıydı. Bektaşilik'in en ayırt edici özelliklerinden biri Türkçe yazıp, Türkçe

Kurtuluş Savaşı'na destek verdiler