Kulüplere İlk Kıyak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Kulüplerin Maç Hasılatındaki Yüzde 7'lik Kesintiyi Kaldırdı.

Kulüplere İlk Kıyak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, kulüplerin maç hasılatındaki yüzde 7'lik kesintiyi kaldırdı.

Maç hasılat gelirlerinin yüzde 7'sini 2001 yılına kadar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu'na aktarmak zorunda olan kulüpler, bu fonun kaldırılmasının ardından 2008 yılına kadar herhangi bir ödeme yapmadı.

Komisyon, “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısını” görüşürken, 2001 yılından itibaren yapılmayan ödemelerin tahsil edilmemesini de kararlaştırdı.

Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, “21/12/2001 tarihli ve 4629 sayılı bazı fonların Tasfiyesi hakkında kanun ile kaldırılan Federasyonlar Fonuna ödenmesi gerektiği halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarların tahsilinden vazgeçilir” ibaresi konuldu.

Komisyonda kabul edilen kararın TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

2001 yılından bu yana futbol kulüplerinin hasılat gelirlerinden ödemesi gereken payın toplam 44 milyon YTL'ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA