Külliyen kayıt dışıyız

AB'ye uyum projesiAB sürecinde ekonomiyi kayda alma projesi başladı. AB Temsilcisi Kretschmer, "Kayıt dışı yüzde 50" dedi. Maliye Bakanı Unakıtan: "Hesapladık, 2004'te yüzde 26 çıktı. 2004-2005'te 94 bin mükellef, 27 milyar YTL matrah izlendi, 28 milyar fark çıktı. Gelir vergisi farkı 2.4 milyarda 6.5 milyar." KDV'de bile varUnakıtan, 'Kayda girin' çağrısı da yaptı: "Kurumlar vergisinde 4.8 milyar YTL matrah incelendi, fark 2.5 milyar. KDV'de 13.7 milyar YTL matraha karşı, 2.5 milyar eksik bildirim var. 30 milyarı aşan alımlar denetlenecek. 2007'de AB'yi yakalayacağız."

Külliyen kayıt dışıyız