Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber

Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber

Türkiye Bankalar Birliği'nden kart ücretlerinin iadesine ilişkin bir açıklama geldi.

Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yargıtay'ın aldığı bir karar doğrultusunda kredi kartı kullanıcılarının ödedikleri 10 yıllık aidatı geri almalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

TBB'nin açıklamasında son günlerde basın ve yayın organlarında kredi kartlarına ilişkin olarak Resmî Gazete'nin 6 Aralık 2011 tarihli nüshasında yayımlanan; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 18 Temmuz 2011 tarihli kararına atıfta bulunularak kredi kartı ücretlerinin, 10 yıl geriye dönük olarak alınabileceği yönünde haber ve yorumların yer aldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede bazı müşterilerin ödedikleri kredi kartı ücretlerinin iadesi için bankalara başvurduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

TBB'YE GÖRE BANKALAR HAKLI

''Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kredi kartı ücretlerine ilişkin yerleşik kararlarında bankaların, gördükleri hizmetin uygun bir karşılığını isteme hakkına sahip oldukları, kredi kartı hizmetinin bankalar için riskinin yanı sıra bir maliyetinin de bulunduğu, bankaların, bu maliyeti, sözleşme ile kredi kartı kullanıcılarına yansıtmasının doğal olduğu, bankaların 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümleri gereğince belirledikleri bir ücreti kart kullanıcılarından talep edebilecekleri öngörülmektedir.

Basın ve yayın organlarında yer alan; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz yolu ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'ne giden dosya ile ilgili anılan Yargıtay kararının incelenmesinden Tüketici Mahkemesi kararının, sözleşme ilişkisi varken ve Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınması gerekirken sebepsiz zenginleşmedeki 1 yıllık zaman aşımı süresinin esas alınması nedeniyle bozulduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında davacı banka, esasa ilişkin savunmalarından önce usul açısından zaman aşımı itirazında bulunmuş, mahkeme tarafından da esasa girilmeden, zaman aşımı süresi gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir.

"MAHKEME ESASTAN DEĞİL USULDEN KARAR VERİLDİ"

Açıklamada, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin bozma kararında da esasa girilmediği için kart üyelik ücretinin alınıp alınmaması hususunun tartışılmadığı belirtilirken kredi kartı sözleşmesi imzalamış olması nedeniyle Borçlar Kanunu'nun 125. maddesindeki 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanmasının, müşterilerin, bankalara karşı olan kredi kartı borçlarını hiçbir şekilde etkilemediği, buna karşılık bankalara kredi kartı hamillerinden kredi kartı üyelik ücretini, 10 yıllık süre içinde talep edebilmelerine imkan verdiği kaydedildi.

TBB'nin açıklaması ''Sonuç olarak; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 18 Temmuz 2011 tarih ve 2011/4736 E., 2011/11579 K. sayılı kararının, kredi kartı ücretlerinin yasal dayanağının bulunmadığı ve kart hamillerinin son 10 yılda ödedikleri kart ücretlerini bankalardan geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanması söz konusu değildir'' şeklinde sona erdi.