Kredi Garanti Fonuna Hazine Desteği

Kredi Garanti Fonuna Hazine Desteği Sağlayan Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek Yasalaştı.

Kredi Garanti Fonuna Hazine Desteği

Kredi Garanti Fonuna Hazine desteği sağlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, firmaların küresel mali kriz ile daralan finansman imkanlarının artırılması ve kredi sisteminin etkin şekilde işlemesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Yasaya göre, firmalara kredi garantisi sağlamak üzere 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılacak ve/veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edilecek. İhraç edilecek özel tertip DİBS için Hazine Müsteşarlığı bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe 1 milyar liraya kadar ödenek aktarmaya, Maliye Bakanı yetkili olacak.

Nakit kaynak ve/veya özel tertip DİBS aktarılacak kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları, Bakanlar Kurulunca belirleyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün 2009 yılı kampanya dönemi finansman açığının karşılanmasını teminen, Hazine Müsteşarlığınca ikrazen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilecek.

Kaynak: AA