Kos Haberleri

Kos haber, Kos son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kos - 17.09.2020
8. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj yarışması jürisi açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığına ise Polonyalı senarist ve yönetmen Joanna Kos-Krauze getirildi.
Kos - 07.09.2020
Son dakika haberi... Bursa Uludağ Üniversitesinin güz yarıyılında uygulayacağı eğitim modeli belli oldu
Bazı programlardaki klinik uygulama veya into¨rn egˆitimleri, pandemiden korunma, fiziki kos¸ullar ve o¨gˆrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis¸ gruplar ile do¨nu¨s¸u¨mlu¨ olarak ilgili faku¨lteler tarafından planlanacak.
Kos - 03.09.2020
Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu
Teorik dersler ve teorik ders ile bu¨tu¨nles¸en laboratuvar uygulamaları uzaktan o¨gˆretim yolu ile c¸evrim ic¸i yapılacak. Üniversitenin tıp, dis¸ hekimligˆi, hems¸irelik ve veteriner hekimligˆi programlarında yu¨ru¨tu¨len klinik uygulama veya into¨rn egˆitimleri, pandemiden korunma, fiziki kos¸ullar ve o¨gˆrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis¸ gruplar ile do¨nu¨s¸u¨mlu¨ olarak ilgili faku¨lteler tarafından planlanacak.
Kos - 26.08.2020
YÖK, YKS yerleştirme sonuçları raporunu açıkladı: (2)
Bu yu¨kselis¸te ac¸ıko¨gˆretim programlarına ilis¸kin uygulanan rasyonel planlamanın yanı sıra bu programlara ilis¸kin YO¨K'u¨n kalite odaklı kararlarının etkisinin büyük olduğu anlatılan raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Ac¸ık o¨gˆretim programlarına giris¸ kos¸ullarının aynı isimli o¨rgu¨n programlardakine benzer hale getirilmesi ve kontenjan sınırlaması şartının konulması, ac¸ık o¨gˆretim programlarının ölc¸me degˆerlendirme sistemine yo¨nelik YO¨K tarafından alınan birtakım iyiles¸tirici kararlar, yu¨kseko¨gˆretim sistemimizde o¨zellikle kalite odaklı uyguladıgˆımız politikalarla uyumlu bir tablo olus¸turmus¸tur.
Kos - 25.08.2020
Anadolu Platformu'ndan "İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu"
Raporda, şunlar kaydedildi: "I·stanbul So¨zles¸mesi'ne uyum yasası olan du¨zenlemenin bir sonucu olarak kadının tek taraflı beyanı asıl kabul edilerek koca evden uzaklas¸tırılmaktadır, bu durum da aile kurumunun devam etmesi yerine dagˆılıp parc¸alanmasına neden olmaktadır. Oysa kocanın kalacak yeri bulamadıgˆı durumlarda sıgˆınacagˆı mekan ve ekonomik kos¸ullarına dair herhangi bir du¨zenleme yapılmamıs¸tır.
Kos - 20.08.2020
Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri Açıklaması
Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen so¨zleri yakından takip edecegˆi bilinmelidir." O¨zel okulların amacının, "Ögˆrencilerin egˆitimlerini aksatmadan su¨rdu¨rmesi ic¸in gerekli kos¸ulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmek" olduğuna değinilen açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları ic¸in fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir.
Kos - 31.07.2020
YÖK, "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020" raporunu açıkladı
Buna göre, 77 vakıf yükseköğretim kurumunun 47'si İstanbul'da yer alıyor. 3 yıl önce bölgelere göre ayrım yapılarak aranan asgari şartların yükseltilmesi sonucu, İstanbul için yapılan üniversite kurma başvurularında azalma görüldü. İlki 2018 yılında yayımlanan rapora her yıl yeni başlıklarda veriler ekleniyor. Bu yıl önceki yıllardaki verilere ek olarak vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam gelir ve giderlerine yönelik ayrıntılar, öğretim elemanlarına ödenen asgari ve azami ücretler, toplam ve öz kaynaklı Ar-Ge bütçelerinin yanı sıra gerçekleşen Ar-Ge harcamaları, öğretim üyesi yetiştirmeye katkı olarak değerlendirilen araştırma görevlisi sayıları, öğretim elemanı ve idari personel sayıları; hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık programlarının yanı sıra öğretmen yetiştiren programlar ve mühendislik programlarına ait sıralamalar da raporda yer aldı. Ar-Ge bütçeleri Vakıf yu¨kseko¨gˆretim kurumlarının 2018-2019 YO¨K Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına go¨re toplam Ar-Ge bu¨tc¸elerinin 751 milyon 88 bin 285 lira, toplam o¨z kaynaklı Ar-Ge bu¨tc¸elerinin ise 172 milyon 432 bin 461 lira olduğu tespit edildi. Toplam aras¸tırma proje bu¨tc¸esinin ortalaması 3 milyon 83 bin 21 lira olarak tespit edildi. Bunun yanında öz kaynaklı aras¸tırma proje bu¨tc¸esinin ortalaması 2017-2018 do¨neminde 58 bin 811 lira iken 2018-2019 do¨neminde bu rakam yaklas¸ık 8,3 kat artıs¸la 488 bin 243 liraya ulaştı. 2018-2019 egˆitim o¨gˆretim yılında 12 vakıf yu¨kseko¨gˆretim kurumunun o¨z kaynaklı aras¸tırma proje bu¨tc¸esinin bulunmadıgˆı ancak 7'sinin dıs¸ kaynaklı proje bu¨tc¸elerinin oldugˆu, 5 vakıf yu¨kseko¨gˆretim kurumunun Ar-Ge ic¸in hic¸ harcama yapmadıgˆı tespit edildi. 38 vakıf üniversitesinin toplam araştırma bütçesinin ise 1 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bu yıl YÖK tarafından belirlenen öğrenci gelirinin yüzde 1'i kadar zorunlu Ar-Ge bütçesi konusunda ise belirli kalemler esas alındı. YÖK'ün raporunda, bu kalemlere ve bütçelerin yanı sıra harcamalara da yer verildi. Akademik ve idari personel Vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi ve idari personel sayılarına da yer verilen raporda, henüz mezun vermemiş, öğrenci sayısı düşük olan üniversitelerde kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı doğal olarak yüksek görüldü. Ancak kadrolu öğretim üyesi başına 50'den fazla öğrenci düşen 18 üniversite olması ise dikkati çekti. İdari personel sayısının öğrenci ve akademik personel sayısına göre orantısız yüksek veya düşük olması da göze çarpan veriler arasında yer aldı. Programlara göre aranan asgari öğretim elemanlarında yapılan iyileştirmelerle akademik personel sayısında gelecek yıllarda artış beklendiği ifade edildi. Kütüphaneler Vakıf yu¨kseko¨gˆretim kurumları, 2017-2018 egˆitim ve o¨gˆretim do¨neminde ku¨tu¨phane ic¸in toplamda 60 milyon 242 bin 501 lira harcama yaparken, bu rakam 2018-2019 egˆitim ve o¨gˆretim do¨neminde yüzde 42 oranında artarak toplamda 85 milyon 499 bin 393 liraya ulaştı. Ku¨tu¨phane ic¸in yapılan harcamaların ortalamasına bakıldıgˆında ise 545 bin 243 lira oldugˆu go¨ru¨ldü. Öğrenci başına basılı kitap sayısının sadece 13 üniversitede 10'un üzerinde olduğu tespit edildi. Yapılan denetimler ve uyarılar sonucu ku¨tu¨phane alanlarında yüzde 19, basılı kitap sayısında ise yüzde 7 oranında artıs¸ meydana geldiği de raporda yer aldı. O¨zellikle yeni kurulacak vakıf yu¨kseko¨gˆretim kurumlarının planlamalarında, ku¨tu¨phanelerin kaynak ve alan olarak yeterli kapasiteye sahip olmaları ve o¨gˆrenci ve o¨gˆretim u¨yelerinin c¸alıs¸ma kos¸ullarına uygun, ferah alanlar olarak tasarlanmalarının altı c¸izildi.
Kos - 14.07.2020
Konya'daki 20 firma ve kuruma "Kovid-19 Güvenli Üretim ve Hizmet Belgesi" verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesindeki Zade Vital Üretim Tesisleri'nde düzenlenen TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi töreninde, Zade Tesislerinin Türkiye'de kalitesi ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi ile tescil edilen ilk bitkisel yağ tesisi unvanını taşıdığını söyledi.
Kos - 14.07.2020
Son dakika güncel: Apa-Hotamış sulamaları inşaatında ilk kepçe vuruldu
"Sulamada Modernizasyon" parolasıyla yatırımlara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve birçok sanayi bitkisi üretiminde ön sıralarda yer alan Konya da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Konya Ovası'nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleri ile donatmak için üretilen projelerin biri tamamlanırken diğeri için kepçe vuruluyor. Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları da bu projelerden biri. 740 kilometre uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımları hemen hizmete alınacak. Haziran ayı içerisinde ilk kepçe vurularak iş başı yapılan Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. İşin maliyeti ise yaklaşık 800 milyon lira." Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi: "Konya Ovası modern sulama çalışmalarımızda önemli bir yere sahip. 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla teşrifi, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla KOS 1,2,3 sulamalarının birinci etabının açılışını gerçekleştirdik.
Kos - 08.07.2020
GÜNDEM / 8 Temmuz 2020
(Sivas/Trabzon/18.30/İzmir/Antalya/21.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- İlk yarıda 422 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik Deri ayakkabı sektörü, yıla yüzde 17,5'lik ihracat artışıyla başlamasının ardından ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda dip seviyeleri görse de ilk yarıda toplam 422 milyon dolarlık dış satıma ulaştı Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş kaydeden deri ayakkabı ihracatı, haziranda hızla yükselişe geçerek toparlanma sinyali verdi Sektörün haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 artarak 65,9 milyon dolar oldu (Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul) 2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor" Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla koronavirüse yakalanan ve hastanede 16 gün tedavi gören Ferhat Şanlı, kızıyla beraber yaşadıkları zorlu süreci anlattı Tedavi sürecinde 25 yıldır içtiği sigarayı bırakan Şanlı: "Hastaneye yattık. O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor. Bu süreçte insanların morali iyi olursa çok iyi olur" "Hastalık sigara içenleri sevmiyor. Baktım ki bu süreçte sigara beni gerçekten rahatsız ediyor. Hastanedeki üçüncü gün 'Ferhat bu sigara seni yolda bırakacak, en iyisi sen bu sigarayı bırak.' dedim. 40 yaşındayım. 15 yaşımdan beri günde en az bir paket sigara içiyordum. Hastanedeki üçüncü günde sigarayı kırdım ve attım" (Orhan Kuzu/Karabük) 3- AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi AB Konseyi'nden Kovid-19 salgınının spordaki etkilerini azaltmak için destek çağrısı Konsey, salgının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için ortak çözüm önerileri belirledi Konsey kararından: "Spor sekto¨ru¨nu¨ korumak, desteklemek ve sporun vatandas¸ların fiziksel ve zihinsel sagˆlıgˆına gelis¸imine katkısını sagˆlamak ic¸in yerel, ulusal, bo¨lgesel ve AB du¨zeyinde daha fazla c¸aba go¨sterilmesi gerekmektedir" "Spor sekto¨ru¨nu¨n faaliyetleri, ilgili tu¨m taraflar ic¸in gu¨venli ve emniyetli kos¸ullarda devam etmelidir.
Kos - 03.07.2020
Bakan Pakdemirli, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu...
Pakdemirli, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki KOS 1,2,3 Şantiyesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katıldığı, Konya Ovası 1.
Kos - 02.07.2020
Konya'da 72 bin 650 dekar alanı suya kavuşturacak proje yarın açılacak
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya Çumra Projesi'nin 3. merhalesi Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 sulamalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
Kos - 02.07.2020
Konya Ovası Sulama Projesi ile 14 bin futbol sahası kadar alan daha suya kavuşuyor
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesinin 3. merhalesi KOS 1,2,3'ün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat katılımıyla yarın yapılacak.
Kos - 22.06.2020
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2)
Hayat kos¸ulları normale do¨ner do¨nmez u¨ye u¨lkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amac¸larla, fiziki olarak bulus¸mayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74.
Kos - 22.06.2020
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (1)
BM Genel Kurulu'na bas¸kanlık edecek ilk Tu¨rk vatandas¸ı olmanın kendisi için bu¨yu¨k bir onur kaynagˆı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti: "Genel Kurul Bas¸kanı olarak go¨revim boyunca Birles¸mis¸ Milletler u¨yelerinin tamamını temsil edecegˆim. Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve go¨ru¨s¸leri, benim ic¸in es¸it derecede o¨nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak, Birles¸mis¸ Milletlerin ve u¨yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s¸ekilde go¨rev ifa edecegˆimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yo¨neticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Bas¸kanı'nın uyum ic¸inde c¸alıs¸ması gerektigˆine inanıyorum. Go¨rev su¨rem boyunca c¸alıs¸malarım, sizin gu¨ndeminizi ve o¨nceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birles¸mis¸ Milletler c¸alıs¸malarını mu¨mku¨n oldugˆunca daha etkili hale getirmeyi amac¸layan, o¨rgu¨tu¨n reformuna yo¨nelik gu¨ndeminizi, go¨revimin c¸erc¸evesi dahilinde destekleyecegˆim. O¨zellikle zorlu gec¸en son aylarda sergiledigˆiniz liderlik ic¸in takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugu¨ne kadar, sizinle tesis ettigˆimiz verimli diyalog ic¸in ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum ve bu is¸ birligˆimizin o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de devamını bekliyorum." Bozkır, Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (EKOSOK) gu¨ndemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman c¸akıs¸an nitelikte olduğunu kaydetti.
Kos - 19.06.2020
Suriyeli kadınların dilinden DEAŞ zulmü
"DEAS¸ zamanında her an o¨lu¨mle kars¸ı kars¸ıyaydık" El-Bab'da görevli yerel emniyet gücü görevlisi, yaşanılan sıkıntılara ilişkin "DEAS¸ zamanında her an o¨lu¨mle kars¸ı kars¸ıyaydık. Kadın, es¸arpla evinin o¨nu¨ndeyken ceza aldı, zorunlu dini egˆitim aldı. Bir bas¸ka yerde de kadın siyah pec¸e takmadı diye kocasını ayaklarının dibine ates¸ ederek, yollarda kos¸turdular.
Kos - 17.06.2020
Son dakika haber | Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi: "Yeni Yurtlar"
Ümran Safter "Umudun Kanadında" adlı yapım, DEAŞ saldırıları nedeniyle Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışırken bindikleri botları batan biri çocuk, 5 Iraklı mültecinin 4 yıla yayılan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Kos - 25.05.2020
Tu¨rkiye-ABD ikili ticareti Kovid-19 su¨recinden gu¨c¸lenerek c¸ıkacak
Kovid-19'un ikili ticarete olan etkisini yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçındağ, "Bugu¨nku¨ kos¸ullarda Tu¨rkiye-ABD ikili ticareti Kovid-19 su¨recinden gu¨c¸lenerek c¸ıkacaktır.
Kos - 24.05.2020
15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨'ne film seti kuruldu
Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte c¸alıs¸ma kos¸ullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.
Kos - 14.05.2020
Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yüzerek geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.
Kos - 14.05.2020
Kruvaziyer turizme Kovid-19 molası
Öztürk, Türkiye ile Yunan adaları arasında yapılan seferlere ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: "Yunan tarafından adaların 1 Temmuz'da dış turizme açılacağı söyleniyor. Yunanistan kendi adalarıyla iç turizme yönelik taşımacılığa yarın başlıyor ama bunu da belirli kurallar çerçevesinde yapacak. Türkiye tarafında ise Bodrum ile Kos arasındaki taşımacılığa 15 Haziran'da başlanabileceği yönünde bir hava var.
Kos - 12.05.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş altı çocukların dışarı çıkış izni ile ilgili açıklama...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli.
Kos - 09.05.2020
Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin ad soyad düzeltmesi yapıldı
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların da belirlendiği yönetmelikle nu¨fus hizmetlerinin gu¨nu¨n degˆis¸en ve gelis¸en kos¸ullarına uygun olarak yu¨ru¨tu¨lmesi, uygulamaların gu¨ncelligˆinin sagˆlanması hedeflendi.
Kos - 07.05.2020
Sağlık Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri içeren rehber
Berber, kuafo¨r ve gu¨zellik salonlarında, alanlarının ku¨c¸u¨k olması ve c¸alıs¸ma kos¸ulları nedeniyle mu¨s¸terilerle yakın temasın so¨z konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem is¸ yeri c¸alıs¸anının hem de mu¨s¸terinin Kovid-19 salgını su¨resince korunma o¨nlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de go¨ru¨nu¨r yere asılması gerektiği belirtildi.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Kos Haberleri | Kos Haber - Haberler - Sayfa 2 - Kos haberleri, son dakika kos haber ve gelişmeleri burada. Tırnaktaki doku örneğinden yakalanan katil zanlısına 2 kez müebbet.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 01:31:01. #1.13#

title