Koray Aydın Davasında Sona Doğru

Koray Aydın Davasında Sona Doğru

Eski Bayandırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divan Yargılamasında Sona Yaklaşıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esas Hakkında Mütalaasını Vermesi İçin Süre Tanındı.

Koray Aydın Davasında Sona Doğru

Eski Bayandırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divan yargılamasında sona yaklaşıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkında mütalaasını vermesi için süre tanındı.

Tülay Tuğcu Başkanlığı'nda toplanan Yüce Divan'daki duruşmaya, Koray Aydın ve avukatı Bülent Acar ile müdahil avukatları katıldı. Tuğcu, bir önceki duruşmada Aydın'ın haksız edindiği iddia edilen mal varlığını araştırmak üzere oluşturulan bilirkişi heyetinden ek rapor istendiğini belirterek, ek raporun, 7 Mart 2007'de mahkemeye sunulduğunu bildirdi. Koray Aydın'ın eşi Gönül Aydın'ın, altın ve takılarının değerinin 1995 yılında verilen mal beyanında 300 milyon lira olarak gösterilmesine karşın 1999 yılındaki mal beyanında 140 milyar lira olarak gösterildiğini söyleyen Tülay Tuğcu, Aydın'a aradaki farkın nereden kaynaklandığını sordu.

Koray Aydın, 1999 yılında beyan ettiği mal varlığında gelir artışını tablolar halinde izah ettiğini belirterek, bu tabloların içinde altın ve takılardaki artışın da yer aldığını ifade etti. Bilirkişi raporunun, "tamamen zorlama ve akıl dışı" yöntemlerle hazırlandığını ileri süren Aydın, "Ama sonucun lehime çıkması nedeniyle bir şey söylemiyorum" diye konuştu. Aydın, "1991'de ilk milletvekili olduğumdan bugüne kadar evimin ve ailemin geçimini babam yönetmiş ve idare etmiştir. Yukarıda Allah şahit bana, samimi ve doğru beyanda bulunuyorum" dedi.

Mahkeme, katılan idarelerin esas hakkındaki görüşleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verdi.(ANKA)

Kaynak: ANKA