Kooperatifler Kanunu, 2013 Yılı Sonuna Kadar Yenilenecek

Bakan Fatih Metin, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nda uluslararası esaslar ve günün ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar değişiklik yapılacağını söyledi.

Kooperatifler Kanunu, 2013 Yılı Sonuna Kadar Yenilenecek

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nda uluslararası esaslar ve günün ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar değişiklik yapılacağını söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde S.S Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Genel Değerlendirme Toplantısı'na katılan Metin, kanuni değişiklikler hakkında bilgi verdi. Söz konusu çalışmalarda öncelikle 'Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi'nde belirlenen hedeflerin göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Metin, kanun taslağında yer alacak konuları şöyle sıraladı: "E-kooperatif veri tabanının işler hale getirilmesi, Kooperatif ve ortaklar arasındaki sorunları çözümlemeye yönelik düzenlemeler, Kooperatiflerde profesyonel yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Yeni bir denetim modeli kurulması, Kooperatif üst kuruluşlarının daha fonksiyonel hale getirilmesi, Kooperatiflere sağlanan hizmetlerde bürokrasinin azaltılması, Mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, Kooperatiflerin finansman sorunlarının çözümü noktasında yeni sistemler getirilmesi." olmak üzere birçok konuda değişiklik öngörüyoruz.

Türkiye'nin önemli enerji, ticaret ve ulaştırma ağlarına sahip stratejik önemi büyük bir ülke olduğunu kaydeden Metin, 58 ülke ile ikili karayolu taşıma anlaşması yapıldığını dile getirdi. AB mevzuatına içerik olarak yüzde 98 oranında uyum sağlandığını açıklayan Metin Türk taşımacısının Avrupa, Asya ve Afrika'yı kapsayan geniş bir dünya coğrafyasında faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin kendisini çevreleyen 350-400 milyon kişinin yaşadığı ekonomik pazara lojistik hizmet verebilecek bir konumda olduğunu belirten Bakan Yardımcısı, şunları söyledi: "Burada taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerimize önemli görevler düşüyor. Bu amaçla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizde, 5 bin 566 faal motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve bunlara ortak 174 bin 962 esnafımız bulunuyor. Faal olmayan bin 200 kooperatifle birlikte toplam sayı 6 bin 766'ya, ortak sayısı da 198 bin 387'ye ulaşıyor. Her ortağın 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek 800 bini aşkın vatandaşımızın bu kooperatiflerle doğrudan ilgili olduğunu, geçimini taşımacılık faaliyetiyle sağladığını görebiliriz."

Motorlu taşıcıcılar kooperatiflerinin üyelik ve ortaklığıyla ilgili de katılımcıları bilgilendiren Metin, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı kooperatifler içerisinde motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin sayı olarak birinci sırada. Ortak sayısı açısından da 3'üncü. Ancak kooperatifleri üst örgütlenmelerinde yeterince güçlü değil." dedi.

Bakanlığın, kooperatiflere yönelik çalışmalara ağırlık verdiğini açıklayan Metin, şunları söyledi: "17 Ekim 2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı; finansman, örgütlenme, eğitim ve hizmet sunumu gibi alanlarda kooperatiflerimiz sorunları dikkate alınarak hazırlandı. Bu belge ile; kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam oluşturmayı, sektöre olan güveni artırmayı, verimsiz uygulamaları kaldırarak, sürdürülebilir, rekabet edebilir, yenilikçi kooperatifçilik ve sorunlara çözüm oluşturmayı hedefliyoruz."

Kooperatifler aracılığıyla yürütülen önemli hizmetlerden birinin esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyaçlarının karşılanması olduğuna değinen Metin, kooperatiflerin mali imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini desteklemek üzere Bakanlığın yeni bir program hazırlığına başladığını söyledi. Metin, bu amaçla 2012 yılında yürütülen etüt projesi yapıldığını duyurdu. Söz konusu çalışma ile kooperatiflere verilecek desteklerin neler olacağı, tüm sektör paydaşlarıyla istişare edildiğini belirten Metin, "Destekler verilirken ihtiyaç duyulan kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve gerekli olan mevzuat düzenlemelerinin hazırlanmasına başlandı. Programın uygulamaya başlanması ile kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinin belirli oranlarda hibe desteği ile desteklemeyi planlıyoruz." diye konuştu.