‘Komünizm ölmedi’ eylemi

‘Komünizm ölmedi’ eylemi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin "komünist rejimlerin uluslararası düzeyde kınanması" yolundaki tasarıyı gündemine alması sebebiyle Beyoğlu'nda eylem yaptı.

‘Komünizm ölmedi’ eylemi