Komisyon raporu: Şike var

TBMM Sporda Şiddet, Şike ve Haksız Rekabet İddialarını Araştırma Komisyonu Taslak Raporunda, ''Şike ve teşvik priminin varlığına yol açan ortak etkenler, kayıtlı ekonominin mevcut olmaması

Komisyon raporu: Şike var