Koç: 'Elektrikte Tedbirler Yeterli Olmayabilir'

Koç: 'Elektrikte Tedbirler Yeterli Olmayabilir'

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Elektrik Arzında 2008-2009 Yılında Bir Takım Aksaklıklar Yaşanacağını Bildiklerini Belirterek, 'Hükümet, Bir Takım Tedbirler Almaya Çalışmaktadır. Ancak Göstergeler Şuna İşaret Ediyor Ki, Bu Tedbirler Yeterli Olmayabilir' Dedi.

Koç: 'Elektrikte Tedbirler Yeterli Olmayabilir'

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, elektrik arzında 2008-2009 yılında bir takım aksaklıklar yaşanacağını bildiklerini belirterek, ''Hükümet, bir takım tedbirler almaya çalışmaktadır. Ancak göstergeler şuna işaret ediyor ki, bu tedbirler yeterli olmayabilir'' dedi.

5. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenen ''Enerjinin Geleceğinin Güvenceye Alınması'' konulu oturumda konuşan Koç, dünya ekonomisinin büyümesi gibi gelişmelere paralel olarak enerjinin giderek önem kazandığını, talep sürekli artarken arzın azaldığını, bu nedenle de enerji fiyatlarının çok yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji ithalatçısı bir ülke olarak kaynaklar açısından diğer ülkelere bağımlı olduğunu ve öteki ülkelerde olduğu gibi GSMH'si arttıkça enerji ihtiyacının da yükseldiğini hatırlatan Koç, yurt içi kaynakların kullanılması açısından pek çok çalışma yapıldığını, ancak artan talebe yanıt verecek seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Rahmi Koç, Türkiye'nin rezervleri elinde bulunduran şirketlerde de hisse sahibi olmasının önem taşıdığını, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) hem petrol hem gaz rezervlerinde bir payı bulunduğunu vurgulayarak, bu kaynaklara hissedar olmanın, sadece enerji kaynaklarının taşınmasında bir yol olmaktan çok daha avantajlı olduğunu, Türkiye'nin de stratejisini bu konuma göre değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de petrol sektöründeki gelişmelerin son yıllarda oldukça tatmin edici olduğunu, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde ise gerçekten yoğun serbestleştirme çalışmalarına rağmen ilerlemenin çok yavaş geliştiğini aktaran Koç, elektrik dağıtımı alanındaki özelleştirmelerle ilgilenen tarafların ortaya çıktığını ancak ne yazık ki bu özelleştirme süreçlerinin durdurulduğunu kaydetti.

Koç, geçmişte de bazı özelleştirmelerin onaylandığını, bazılarının geride bırakıldığını belirterek, ''Bu tür girişimler Türkiye'nin yurt dışındaki imajını zedelemektedir ve yabancı yatırımcıları da caydırmaktadır'' dedi.

Rahmi Koç, ''Elektrik arzında 2008-2009'da bir takım aksaklıklar yaşayacağımızı biliyoruz. Hükümet, halihazırdaki tesisleri rehabilite ederek, bu tesislerin etkinliklerini artırarak ve yeni projeler geliştirerek bir takım tedbirler almaya çalışmaktadır. Ancak göstergeler şuna işaret ediyor ki, bu tedbirler yeterli olmayabilir. Sıfırdan başlayan ve ağır yatırım gerektiren bir takım projelerin geliştirilmesi gerekmektedir'' diye konuştu. Koç, bunların da büyük enerji şirketleri tarafından yapılabileceğini, bu tür yatırımcıların yatırımın getirisi ve güvenli ortam açısından tatmin olması gerektiğini ifade etti.

Son ayların kurak geçmesinin su seviyesini azalttığına işaret eden Koç, yenilenebilir enerji konusuna değinirken de, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması alanındaki çalışmalarının zayıf kaldığını, hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı teşvik ettiğini söyledi.