Kobilere nette kolaylık

Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı ile zorunlu hale gelen şirketler için web sitesi bulundurma şartı gelince ticari siteler kobiler için kolayçözümler üretme arayışına girdi. Bu kapsamda

Kobilere nette kolaylık