Klinik Şefi ve Şef Yardımcısı Atamalarına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Klinik Şefi ve Şef Yardımcısı Atamalarına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı Atamalarına İlişkin Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

Klinik Şefi ve Şef Yardımcısı Atamalarına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ile profesör ve doçent unvanlı kişiler tarafından verilecek. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın, ilgili mevzuat kapsamında atama yapılacak. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına yapılacak atamalar, ilgili dalda uzman olan tabipler arasından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü mesleki sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Profesör veya doçentlerden klinik şefi veya klinik şef yardımcısı kadrolarına atanmak isteyenler için ayrılacak kadro, toplam kadroların yüzde 35'ini geçemeyecek.

Klinik ve laboratuvar şefi veya şef yardımcısı tabipler ile tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabipler, eğitim ve araştırma hastanelerine, uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler veya hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecek. 100 yatağın altındaki hastanelerin baştabipliklerine yapılacak atamalarda tabip olma şartı dışında diğer şartlar aranmayacak.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 6 ay klinik şefi veya klinik şef yardımcısı olarak görev yapan profesör ve doçentler, bu kanun hükmünden yararlanabilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içinde atanma talebinde bulunanlar, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği uzmanlık alanlarındaki 3 profesör veya klinik şefinden oluşan komisyon tarafından bilimsel çalışmalar ve eğitimci kimlikler dikkate alınarak değerlendirilecek ve yeterliliğe sahip olduğu tespit edilenlerin ataması yapılacak.

(ZÇ-NÇ-Y)

Kaynak: İHA