Klinik Şefi Atamaları Teklifi Yasalaştı

Klinik Şefi Atamaları Teklifi Yasalaştı

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi ve Şef Yardımcısı Atamalarını Yeniden Düzenleyen Kanun Teklifi Kabul Edildi.

Klinik Şefi Atamaları Teklifi Yasalaştı

Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcısı atamalarını yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapan kanuna göre, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıpta uzmanlık eğitimi klinik şefi, klinik şef yardımcısı, ilgili dalda profesör ve doçent unvanına sahip kişiler tarafından verilecek. Bu kişiler, eğitim sorumlusu olarak nitelendirilecek.

Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılacak. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan tabipler arasından Sağlık Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü mesleki sınav sonuçlarına göre yapılacak. Bu sınavlara mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunanlar katılabilecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kanun teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevaplandırırken, klinik şef ve şef yardımcısı kadrolarına yüksek derecede ihtiyaç olduğunu belirterek, "İnşallah bu kanunun kabul edilmesinden sonra ihtiyaç duyulan sayıları artıracağız. Bu kanun, bölge eğitim hastanelerinin kurulması için de büyük önem taşıyor" dedi.

Akdağ, bir soru üzerine, devlet hastanelerinde uzman doktorların istifalarını önlemek için yeni tedbirler almaya çalıştıklarını ifade ederek, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.