Kişi başına gelirde dipten kurtulamıyoruz

Ekonomide son yıllarda sağlanan yüksek oranlı büyümelere rağmen Türkiye satınalma gücü paritesine göre kişi başına gelir düzeyiyle OECD’nin en yoksulu olmaktan kurtulamıyor. Geçen yıl OECD ülkelerinde ortalama 100 olan kişibaşına gelir Türkiye’de 29’dan 30’a çıktı. Ancak Türkiye gelir düzeyinde OECD ortalamasının üçte birine bile ulaşamadı.

Kişi başına gelirde dipten kurtulamıyoruz

Kaynak: Hürriyet