Kısa Vadeli Dış Borçlar İki Ayda Yüzde 5.0 Artışla 122.9 Milyar Dolara Çıktı

– Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122.9 milyar dolara çıktı.

Kısa Vadeli Dış Borçlar İki Ayda Yüzde 5.0 Artışla 122.9 Milyar Dolara Çıktı

–  Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122.9 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.3 artarak 69.5 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.6 artarak 53.2 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.8 artarak 16.8 milyar dolara yükseldi.

"Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.3 artarak 20.6 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2.2 artışla 17.1 milyar dolara yükseldi.

"Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13.7 oranında artarak 14.9 milyar dolara çıktı.

"Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artışla 41.8 milyar dolara yükseldi.

"Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu iki ayda yüzde 11.5 artarak 24.5 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.5 artışla 98.2 milyar dolara yükseldi.

"Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7.1 artarak 54.5 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3.5 artarak 67.1 milyar dolara yükseldi.

"2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 25.2 artışla 2018 Şubat sonu itibarıyla 139 milyon dolara yükseldi.

"Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.2 milyar oldu.

"2018 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50.8'i dolar, yüzde 30.8'i euro, yüzde 15.6'sı lira ve yüzde 2.8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

"2018 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185.9 milyar dolara yükseldi.

"Söz konusu stokun 22.3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

"Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.2, Merkez Bankası'nın yüzde 0.4, özel sektörün ise yüzde 81.4 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi." - İstanbul