Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışmaya ilişkin yönetmeliğe göre, genel ekonomik kriz ve zorlayıcı nedenlerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltıldığı veya faaliyetin tamamen ya da geçici olarak durdurulduğu işyerlerinde çalışan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik ödeneği verilebilecek. Günlü...

Kısa çalışma ödeneği
Kaynak: Milliyet