Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdürü Ermiş: "Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma değer sağlar, hem de diğer illerin bir adım önüne geçmiş oluruz"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ekonomik yatırımlar için 8'inci etap proje çağrı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma değer sağlar, hem de diğer illerin bir adım önüne geçmiş oluruz" dedi.

Ermiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyesi Muharrem Sarıaslan'a Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında ekonomik yatırımlar için 8'inci etap proje çağrı sürecinin devam ettiğini ifade eden Ermiş, 27 Ocak'a kadar devam edecek başvuru sürecinde, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlarla ilgili hazırlanacak projelerin değerlendirileceğini söyledi. 

Yatırım tutarı ve destekleme oranları hakkında da bilgi veren Ermiş, şöyle konuştu:

"Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin lira, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin lirayı geçmeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine, hibe yoluyla destek verilecektir. Yatırım uygulamalarına ait inşaat işleri, alım giderleri, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri hibe desteği kapsamındadır."

Yatırımcıların hazırladıkları projeleri, son başvuru tarihinden önce İkendilerine getirerek kontrol ettirmelerini öneren Ermiş, böylece dosya içerisindeki eksiklerin önceden giderilebileceğini ve Çorum'un daha fazla projeden pay alabileceğini ifade etti.

Çorum'un diğer kentlerle rekabet halinde olduğunu vurgulayan Ermiş, "Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma değer sağlar, hem de diğer illerin bir adım önüne geçmiş oluruz. Kurum olarak Çorum'un proje pastasından daha fazla pay alabilmesi için gerekli adımları attık. Yatırımcılarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da Ermiş'in özel sektör mantığıyla hareket ederek Çorum'a katma değer sağlamaya çalıştığını, katkılarından dolayı iş dünyası adına kendisine teşekkür etti. 

Yatırımcıların proje dosyalarının bakanlığa sunulmadan önce il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından incelenmesinin yerinde bir hizmet olduğunu anlatan Başaranhıncal, ayrıca kurum yetkililerinin firmaları gezerek projeler hakkında bilgilendirme yapmalarının da, kurumun özel sektör refleksiyle hareket ettiğinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İş dünyasına da seslenen Başaranhıncal, "Artık sıra yatırımcılarımız ve iş dünyamızda. Sayın müdürümüzün tavsiyeleri dahilinde ilgili sektördeki tüm yatırımcılarımızı bu projelerden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi. - Çorum