Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne İlave Personel Alımı

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne İlave Personel Alımı

Bakanlar Kurulu, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 4'ncü Boraks Pentahidrat Tesisi ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisinde ilave personeli Alımı için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nu yetkili kıldı.

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne İlave Personel Alımı

Bakanlar Kurulu, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 4'ncü Boraks Pentahidrat Tesisi ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisinde ilave personelin açıktan atama yapılmak suretiyle istihdam edilmesi hususunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nu yetkili kıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hakkında değişikliğe gidildi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce devreye alınması planlanan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 4'üncü Boraks Pentahidrat Tesisi ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisinde, 2009 yılında ayrılan personelin bir buçuk katına kadar ilave personelin açıktan atama yapılmak suretiyle istihdam edilmesi hususunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkili olacak.(ANKA)

(EBR/ES/ÖMR)