?kimse Milletvekiline Tahdit Koyamaz?

?kimse Milletvekiline Tahdit Koyamaz?

?kimse Milletvekiline Tahdit Koyamaz?