Kentbank'ın Fon'a devir kararın iptali onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Kentbank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrini öngören Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) kararının iptaline ilişkin 10. Daire'nin kararını onadı.

Kentbank'ın Fon'a devir kararın iptali onay

Kaynak: Hürriyet