KDV ve ÖTV'deki artış 2005'te de sürecek

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın verdiği bilgiye göre, 2004 yılında yüzde 62.9 olan dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, 2005 yılında yüzde 72.8’e yükselecek. İşçinin namusu patrona emanet Sosyal Güvenlik Yasası imzaya açıldı

KDV ve ÖTV'deki artış 2005'te de sürecek

Kaynak: Hürriyet