KDV beyannamelerinin verilme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

ANKARA - Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 24 Nisan'a uzatıldı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayınlanan sirkülerde Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükellefle...

KDV beyannamelerinin verilme süresi 24 Nisan'a uzatıldı