Kazak Kahramanlık Masalları Kitabı Yayımlandı

Kazak Kahramanlık Masalları Kitabı Yayımlandı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kazak Kahramanlık Masalları” başlıklı eser yayımlandı.

Kazak Kahramanlık Masalları Kitabı Yayımlandı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kazak Kahramanlık Masalları" başlıklı eser yayımlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu" etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım tarafından hazırlanan "Kazak Kahramanlık Masalları" başlıklı eser yayımlandı.

Türk dünyasının ortak kültür mirasının daha açık bir şekilde görülmesi açısından farklı Türk boylarına ait kültürel unsurların değişik dil ve lehçelere kazandırılması büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Kazak Hanlığının kuruluşunun 550. yılının kutlandığı bu günlerde hazırlanan kitap tarihi seyir içerisinde Kazak batırlarının göstermiş olduğu kahramanlıkların halk muhayyilesindeki izlerinden biri olan "Kahramanlık Masalları"na ait örnekler taşıyor. Kazaklara ait olan kahramanlık masallarının Türkiye Türkçesine aktarılması okuyucuya hem diğer metinlerle mukayese hem de kültürel müştereklikleri görme imkanı sunuyor.

Büyük bir kısmı günümüz Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan Kazaklar 20. yüzyılın başına kadar yaylak-kışlak hayatı yaşamış ve bu hayat tarzının da bir sonucu olarak günümüze kadar canlılığını devam ettiren şifahi bir geleneğe sahip olmuşlardır. - ANKARA