Kayıtdışı istihdamla mücadele

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş teftiş müfettişlerince, toprak sanayisinin önemli merkezlerinden Çorum'da bulunan 49 kiremit ve tuğla fabrikasında yapılan denetimlerde 303 işçi

Kayıtdışı istihdamla mücadele