Kayıt dışının devlete yıllık kaybı 20 katrilyon

Türkiye’deki yaygın kayıt dışı çalışmanın, Devleti sadece istihdam ve kavranamayan gelir üzerinden alamadığı vergi ve sigorta primleri nedeniyle yıllık yaklaşık 20.2 katrilyon liralık kayba uğrattığı belirlendi.

Kayıt dışının devlete yıllık kaybı 20 katrilyon

Kaynak: Hürriyet