Kayıt dışı ceplere uyarı mesajı

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, kayıt dışı cep telefonlarına, kayıt işlemlerini yaptırmalarına ilişkin uyarı mesajlarının 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren gönderilmeye

Kayıt dışı ceplere uyarı mesajı