Katlara, yatlara ve seyahatlere bakılacak

Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun da temelini oluşturacak rapor taslağına göre, Kazanç karinesi-gider bildirimi ile Vergi İdaresi, hayat tarzına ve sahip olduğu kaynaklara nazaran düşük gelir

Katlara, yatlara ve seyahatlere bakılacak