Kart Aidatında Tüketici Zaferi

Ankara 2"inci Tüketici Mahkemesi Kart Aidatı Ücreti Davasında Tüketiciyi, Sözleşmenin Tüketici Aleyhine Olduğu Gerekçesiyle Haklı Buldu. Tüketici Hakları Merkezi (Tü-Mer) Tarafından

Kart Aidatında Tüketici Zaferi