Kars: 'Tarihi Gerçekler Işığında Türk-ermeni İlişkileri'

Kars: 'Tarihi Gerçekler Işığında Türk-ermeni İlişkileri'

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, "Günümüze Kadar Devam Eden Türk-ermeni İlişkileri Tarihinde Gerçekler Açığa Çıkartılmak İsteniyorsa, Ermenistan'a, Coğrafi Açıdan Yakın Bir Üniversite Olarak Gereken Desteği Vermeye Hazırız" Dedi.

Kars: 'Tarihi Gerçekler Işığında Türk-ermeni İlişkileri'

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, "Günümüze kadar devam eden Türk-Ermeni ilişkileri tarihinde gerçekler açığa çıkartılmak isteniyorsa, Ermenistan'a, coğrafi açıdan yakın bir üniversite olarak gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

1. Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği'nin katkılarıyla Kars Belediyesi tarafından "Tarihi Gerçekler Işığında Türk Ermeni İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan panele Vali Mehmet Ufuk Erden, Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. 1. Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği Başkanı Erkan Birdal, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Ermenilerin, Türk merhamet ve adaletini Selçuklulardan önce de bildikleri için Selçuklu Türklerini bir kurtarıcı olarak gördüklerini ve onlara mukavemet etmediklerini söyleyerek, "Bundan dolayıdır ki Malazgirt'te yendikleri Bizans Ordusu haricinde önemli bir kuvvetle karşılaşmayan Türkler, 7 yıl gibi kısa bir sürede Anadolu'yu baştanbaşa fethederek İznik kapılarına dayanmışlardır. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde adalet ve refah içerisinde yaşayan Ermeniler emperyalist devletlerin kötü emellerine alet oluncaya kadar Türklere hep sadık kalıp onları velinimet olarak görmüşlerdir. Ancak, Türklere düşman olan bu emperyalistlerin, Osmanlı coğrafyası üzerindeki emelleri, Ermenileri de Türklere düşman etmeye yetmiştir. Böylece kandırılmış bir şekilde ihanet içerisine giren Ermeniler ise hiçbir sınır tanımadan Türklere saldırıp, vahşice katliamlar yapmışlardır. Ülkemizin jeopolitik bakımdan sadece giriş kapısı değil, aynı zamanda da kuzeyde Kafkasya'yı güneyde İran'ı ve batıda da Anadolu'yu kontrol eden önemli bir merkezi durumundaki Kars ise diğer pek çok Türk yerleşimi gibi, Ermenilerin yapmış olduğu vahşice katliamlara maruz kalmıştır. Bu katliamlara maruz kalan Türklerin mağdur evlatları olarak her zaman bilimsel gerçekleri savunmamıza rağmen, Büyük Ermenistan hayalini Doğu Anadolu toprakları üzerinde temellendiren Ermeniler ile onların dahili ve harici destekçileri, bu bilimsel gerçekleri göz ardı etmekte ve siyasi davranmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven de yaptığı konuşmasında, "Ermeniler, Osmanlı Devleti'nde, zanaatta, çiftçilikte ve idari işlerde yükselme fırsatını elde etmişlerdir. Osmanlı devletinin zayıflamaya başladığı dönmelerde, bazı devletlerin vaatlerine kanan Ermeniler, isyan ve katliamlara başlamışlardır ve bin yıl refah içinde yaşadıkları ülkeyi parçalamaya çalışmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın coğrafyasında bulunan bir üniversitenin rektörü olarak, Ermeni tarihçilere sesleniyorum. Eğer gerçeklerin açığa çıkartılması ve sorunun çözülmesi samimiyetle isteniyorsa yardımcı olalım. Gelin bilgilerimizi, belgelerimizi paylaşalım, tarihe tanıklık etmiş olan insanları dinleyelim. O dönemi iyi okuyalım ve kısacası tarihi tam olarak anlamaya çalışalım. Günümüze kadar devam eden Türk-Ermeni ilişkileri tarihinde gerçekler açığa çıkartılmak isteniyorsa, Ermenistan'a, coğrafi açıdan yakın bir üniversite olarak gereken desteği vermeye hazırız" diye konuştu.