Kanadoğlu: 'Anayasa Değişikliği Türbanı Serbest Bırakmaz'

Kanadoğlu: 'Anayasa Değişikliği Türbanı Serbest Bırakmaz'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 'Anayasa Değişikliği Türbanı Serbest Bırakmaz. Anayasa Değişikliği, 10. ve 42. Maddelerde Mevcut Olan Hükümlerin Tekrarından İbarettir' Dedi.

Kanadoğlu: 'Anayasa Değişikliği Türbanı Serbest Bırakmaz'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ''Anayasa değişikliği türbanı serbest bırakmaz. Anayasa değişikliği, 10. ve 42. maddelerde mevcut olan hükümlerin tekrarından ibarettir'' dedi.

Kanadoğlu, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezince düzenlenen Cumartesi Forumları'nda, ''Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı'' konulu konferans verdi.

Anayasa'nın 10. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapıldığını hatırlatan Kanadoğlu, fıkranın 'devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır' ibaresine, 'bütün işlemlerinde' ibaresinden sonra 'her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında' ibaresinin eklendiğini söyledi. Bunun, maddenin anlamında hiçbir değişiklik yapmayacağını ifade eden Kanadoğlu, devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinin zaten kamu hizmeti görevi olduğunu belirtti.

Kanadoğlu, 42. maddede yapılan değişiklikte ise, maddenin 6. fıkrasından sonra gelmek üzere, 'Kanunda yazılı olmayan hiçbir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkından mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir' ibaresinin eklendiğini kaydetti. Kanadoğlu, bunu anlayabilmek için 42. maddenin değiştirilemeyen 1. fıkrasında yer alan ''Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' ibaresinin iyi okunması gerektiğini söyledi.

Yüksek öğrenim hakkının da eğitim ve öğrenim hakkı içinde yer aldığına dikkati çeken Kanadoğlu, 'kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum edilemez' sözlerinin, 'kanunda yazılı olmayan hiçbir sebeple kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum edilemez' sözlerinden farklı olmadığını ve türbanı serbest bırakmadığını ifade etti.

Kanadoğlu, 42. maddenin 2. fıkrasında ise 'Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir' hükmünün yer aldığını belirterek, 'bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir' sözcüğüyle 2. fıkra arasında hiçbir fark olmadığını kaydetti.