Kamuda yönetim yapısı yolsuzluğu 'kolaylaştırıyor'

Türk kamu yönetimindeki çıkarcılık, makam düşkünlüğü, kurum-meslek taassubu, "bu kadar maaşa bu kadar iş" anlayışı, hukukun üstünlüğü anlayışının eksikliği, hizipçilik, ahlaki değerlerde aşınma ve farkında olmama gibi kültürel özelliklerin, kamu görevlilerinin etik değer anlayışını etkileyerek yolsuzluk ve yozlaşmaya alt yapı hazırladığı bildirildi.

Kamuda yönetim yapısı yolsuzluğu 'kolaylaştırıyor'

Kaynak: Hürriyet