Kamu İhale Yasası Değişiyor

Kamu İhale Yasası Değişiyor

Hükümet, Kamu İhalelerinde İptal Davaları Nedeniyle Devletin Zarara Uğradığı Gerekçesiyle Kamu İhale Kanunu'nda Değişikliğe Gitme Kararı Aldı. İhale ve İlan Süresinin Kısaltılmasını Öngören Düzenleme ile İhalelerin İptali de Zorlaşıyor. Devletin Uğradığı Zarar İse Kamu İhalelerini Gelişigüzel Şikayet Eden Şirketlerden Tanzim Edilecek.

Kamu İhale Yasası Değişiyor

Hükümet, kamu ihalelerinde iptal davaları nedeniyle devletin zarara uğradığı gerekçesiyle Kamu İhale Kanunu'nda değişikliğe gitme kararı aldı. İhale ve ilan süresinin kısaltılmasını öngören düzenleme ile ihalelerin iptali de zorlaşıyor. Devletin uğradığı zarar ise kamu ihalelerini gelişigüzel şikayet eden şirketlerden tanzim edilecek.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan Cemil Çiçek, toplantıda Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Denetim Kurumu Kanun Tasarısı'nın imzaya açıldığını, tasarının AB ile müzakere başlıklarından birisi olduğunu belirtti.

Çiçek, toplantıda Kamu İhale Kanunu Tasarısı'nın da imzaya açıldığını bildirdi. Çiçek, her süreçte karşılaşılan bazı sıkıntıların ve zorlukların yeni düzenlemeleri zorunlu kıldığını kaydetti. Çiçek, ihale sürecini uzatmamak için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bazı ihalelerin yargıya götürülmesi nedeniyle yargı kararları dikkate alınarak bu kanunun yeni baştan düzenlendiğini vurgulayan Çiçek, tasarıya ilişkin şu bilgileri verdi: "Düzenleme ile ihale ve ilan süreleri kısalacak. İhaleyi kaybeden kuruluşların haklı olsunlar veya olmasınlar. Bir kısım kuruluşlar ihaleyi kaybettikten sonra haklı olsun yada olmasın gelişigüzel şikayetleri Kamu İhale Kurumu'na götürmekte, böylece hem o hizmetin süresi uzamaktadır, yatırımın

başlaması gecikmekte, hem de fiyat artışları nedeniyle devlet zarara girmektedir. Bu şikayetleri önleyecek ve süreci hızlandıracak düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu, şikayet edilen hususları dikkate alarak değerlendirme yapacaktır. Sağlık ve güvenlik konularında ihale kanunu kapsamı dışında alımlar yapılabilecektir."

"TERÖRLE MÜCADELEDE GEREKEN YAPILIYOR"

Terörle mücadelede gelinen aşamayla ilgili soruya Çiçek, "Terörle mücadele Türkiye'nin en önemli meselesidir. Hem MGK'nın değişmez maddesidir, hem de TMYK'nın gündeminde olan bir konudur. Başka türlü toplantılarda da her zaman göz önünde tuttuk. Dolayısı ile alınmış tedbirleri yeterli görmedik, alınması gereken tedbirler varsa bunları da almaya çalışıyoruz. Türkiye gereçekten son zamanlarda hiç görmediği tarzda terörle mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Bu noktada kararlılığını da sürdürmektedir. Bu iş nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gitme noktasında her defasında ilgili açıklamalar yapılmıştır. Şu an sizin tarafınızdan bilinse de bilinmese de terörle mücadele konusunda çok yönlü yaptığımız çalışmalar var. Başta komşu ülkeler olmak üzere terörle mücadele konusunda işbirliği yapılabilecek kimler varsa işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye üzücü olaylar yaşıyor. Ama şunu biz hiçbir zaman söylemedik; Terörle mücadele bir günlük ve bir tek tedbirle sonuçlanacak bir iş değil. Devamlılık isteyen bir konudur. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Türkiye son zamanlarda geçmişe nazaran önemli işbirliği imkanlarını bulmakta ve bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.