Kamag: "Kamu Kurumlarında Arge'ye Yeterince Pay Ayrılmıyor"

Kamag: "Kamu Kurumlarında Arge'ye Yeterince Pay Ayrılmıyor"

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) Uzmanı Ahmet Onur Öztürk, kamu kurumlarının Ar-Ge'ye önem vermediğini ve yeterince pay ayırmadığını savundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programının (KAMAG) GAP Bölgesindeki illerin ihtiyaçları doğrultusunda d...

Kamag:

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) Uzmanı Ahmet Onur Öztürk, kamu kurumlarının Ar-Ge'ye önem vermediğini ve yeterince pay ayırmadığını savundu.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programının (KAMAG) GAP Bölgesindeki illerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiği bilgilendirme toplantısı, Gaziantep Üniversitesi'nde yapıldı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Öztürk, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 561 bin milyar YTL olduğunu buna karşın AR-GE'ye ayrılan kısmının ise sadece 4 milyar YTL olduğunu söyledi. Öztürk, "AR-GE'ye harcadığımız para gayri safi milli hasılamızın binde 76'sı. Bu oran Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yüzde 1.74'tür. AR-GE'ye en çok bütçeyi 2 milyar YTL ile Yükseköğretim Kurumları ayırmaktadır. Bunu 1.5 milyar YTL ile özel sektör, 500 milyon YTL ile kamu kurumları izlemektedir" dedi. Kamu kurumlarını Ar-Ge'ye yeterince önem ermediğinin ortaya çıktığını ve yeterince pay ayırmadıklarını savunan Öztürk, bu oranların daha da artacağına inandığını söyledi. Öztürk, 1995 yılından bu yana kamu kurumlarının AR-GE çalışmalarında yükselen bir grafik olduğunu anlattı.(ANKA)


(ONR/ZG)