"Kaldıraç Oranı" Resmi Gazete'de

Merkez Bankası'nın yeni yapısal aracı kaldıraca dayalı zorunlu karşılık oranları ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıMerkez Bankası'nın "kaldıraç oranı" ile ilgilidüzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın yeni yapısal aracı kaldıraca dayalı zorunlu karşılık oranları ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıMerkez Bankası'nın "kaldıraç oranı" ile ilgilidüzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu karşılık yükümlülüğü, üçer aylık dönemler itibarıyla aylık kaldıraç oranlarının basit aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Tüm vadelerdeki zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler için ayrı ayrı uygulanmak üzere 2013 yılının son üç aylık dönemi ve 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalarda ilave olarak 2 puan, yüzde 3-3.25 arasındaki bankalarda ilave olarak 1.5 puan, yüzde 3.25 -3.5 arasındaki bankalarda ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı tesis edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. Buna göre 16 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in "Bildirim" başlıklı 7. maddesine "kaldıraç oranı" eklendi. Buna göre bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı, Banka tarafından belirlenen aralıklarda bulunan bankalar, ilave olarak zorunlu karşılık tesis edecek.

-KALDIRAÇ ORANININ HESAPLANMASI-

Kaldıraç oranı, ana sermayenin "pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0.1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, cayılamaz taahhütler tutarı" kalemlerinin toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

-ZORUNLU KARŞILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BASİT ARİTMETİK ORTALAMAYA GÖRE BELİRLENECEK-

Zorunlu karşılık yükümlülüğü, üçer aylık dönemler itibarıyla aylık kaldıraç oranlarının basit aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Tüm vadelerdeki zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler için ayrı ayrı uygulanmak üzere 2013 yılının son üç aylık dönemi ve 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3- 3.25 arasında olan bankalar ilave olarak 1.5 puan, yüzde 3.25 - 3.5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen 4. takvim ayının ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere 6 zorunlu karşılık tesis döneminde tesis edecek.

2014 yılının son üç aylık dönemi ve 2015 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dahil) ile yüzde 3.5 arasında olan bankalar ilave olarak 1.5 puan, yüzde 3.5 (3.5 dahil) ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı, 2015 yılının son üç aylık döneminden itibaren (bu dönem dahil) hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 - 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1.5 puan, yüzde 4 - 5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen 4. takvim ayının ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere 6 zorunlu karşılık tesis döneminde tesisi sağlanacak.

-KALDIRAÇ ORANININ BİLDİRİMİ-

Bankalar kaldıraç oranını, hesaplama dönemini izleyen 3. takvim ayındaki son zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecek. Bu uygulama 31 Aralık 2012'den itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğ'in getirdiği diğer düzenlemeler ise bugünden itibaren yürürlükte olacak. - Ankara