Kahramanmaraş'ta Teknopark Kuruldu

Kahramanmaraş'ta Teknopark Kuruldu

Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Vali Şükrü Kocatepe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite'sinde (KSÜ) kurulan Teknopark'ın Kahramanmaraşlı sanayici ve akademisyenler için bir şans olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta Teknopark Kuruldu

Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Vali Şükrü Kocatepe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite'sinde (KSÜ) kurulan Teknopark'ın Kahramanmaraşlı sanayici ve akademisyenler için bir şans olduğunu söyledi.

Kocatepe, yaptığı yazılı açıklamada, KSÜ Avşar Yerleşkesi'nde kurulan Teknopark'ın resmi gazetede yayımlayarak resmiyet kazandığını belirtti. Teknopark'ın Kahramanmaraş'ın gelişimi açısından önemini vurgulayan Kocatepe,"2008 yılından bu yana bürokrat, akademisyen ve işadamlarımız tarafında yoğun gayret ve çaba ile takip edildi. Teknopark'ın kurulmasından dolayı Kahramanmaraş adına çok mutlu ve umutlu oldum" dedi.

Teknopark'ı kentin geleceği açısından yerinde ve önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Kocatepe, şöyle dedi:

"'Teknopark, Kahramanmaraş'ın geleceği için önemli bir adım olarak görüyorum. KSÜ Avşar yerleşkesi alanında kurulan Teknopark ülkemizde kurulan 31 teknoparktan birisidir. Bilindiği gibi teknopark; yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için uygun bir çalışma ortamı oluşturan veya kendi alanında kendini ispatlamış olan büyük şirketlerin ve küçük şirketlerin veya yeni girişimcilerin, güzel bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelmelerini, üniversite sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayan sistem olarak adlandırılmaktadır. "

-ÖNEMLİ BULUŞLAR OLACAK-

Teknopark'ın teknoloji ve bilim alanındaki buluşları ve gelişmeleriyle Kahramanmaraş'a önemli bir hizmet sağlayacağını vurgulayan Kocatepe, "KSÜ Teknopark, bilim ve teknoloji alanındaki buluşlar ve gelişmeleri girişimciler aracılığıyla, sanayi alana aktarmak için bir araç olacak. Teknopark'ın Kahramanmaraş'ta artık faaliyette olması ve sanayici iş adamlarımız ile KSÜ akademisyenlerinin ortak çalışmalarının sanayi ve teknoloji getirilerini önümüzdeki zaman dilimi içerisinde fazlasıyla göreceğiz" dedi.

-BİLİMİN TİCARETİ YAPILACAK-

KSÜ Sanayi ve Kamu İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSKİM) Müdürü Prof. Dr. Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknopark'ta faaliyet gösterecek kuruluşlara yönelik önemli avantajların sunulacağını belirterek, burada bilimin ticaretinin yapılacağını söyledi.

Teknopark'ta sanayi alanında Ar-Ge'ye ağırlık veren bir yapıyla hareket edeceklerini belirten Alma, burada toplumun tamamına kapıların açık olduğunu vurguladı.

Amaçlarının üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarını oluşturarak Kahramanmaraş'ı ve Türkiye'yi kalkındırmak olduğunu belirten Alma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknopar'ta ileri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmaktır. Bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır. "

Alma, teknoparkta uygulanacak kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacaklar. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet var. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre ile SGK işveren payının yüzde 50 muafiyeti ve üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti var. Teknoparkta personel istihdamında da avantajlar var. Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalışma hakkı var. Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulacak. "

- KAHRAMANMARAŞ