Kaeü'si Termal Seralarda Kümelenme Projesi İlk Ürününü 2019 Yılında Alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla yürüttüğü ’termal seralarda kümelenme’ projesi ilk ürününü 2019 yılında alacak.

Kaeü'si Termal Seralarda Kümelenme Projesi İlk Ürününü 2019 Yılında Alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla yürüttüğü 'termal seralarda kümelenme' projesi ilk ürününü 2019 yılında alacak.

KAEÜ'si Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Görevlisi Hakan Başak, ilk aşamada jeotermal kaynağın seraların kurulacağı sera bölgesine getirileceğini ikinci aşamada ise tam otomosyonlu venlo tip Ar-ge serası binasının kurulacağını söyledi. Jeotermal kaynağın sera bölgesine getirilmesi çalışmasının başladığını anlatan Başak, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde inşaat sürecine gireceklerini ve 2019 yılı içerisinde termal seralarda kümelenme projesinin ilk deneme üretimini gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Projedeki önceliğin Jeotermal kaynakların seracılıkta daha yaygın olarak kullanılmasını sağlayarak bölge ekonomisine katkı sunmak olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Başak, "Kurulacak jeotermal ısıtmalı tam otomasyonlu modern Ar-ge seralarında verim ve karlılığı artırıcı yeni üretim teknikleri bilimsel çalışmalar ile araştırılırken projenin ikinci aşamasında kurulacak PE çiftçi seralarında çekirdek aile işletmeciliğinin Kırşehir koşullarında uygulanabilirliği uygulamalı olarak gösterilecektir. Bu sayede projemiz bir kuluçka merkezi ve çarpan etkisi göstererek bölgede aile işletmeciliği modeli ile seracılığın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Termal kümelenme projesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Türkiye'de öncü olacağını anlatan Öğretim Görevlisi Başak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Projemizdeki seramız çok kapsamlı bir yapı olduğu için sadece dış konstrüksiyonu değil içerisinde birbirinden bağımsız ve çok farklı üretim tekniklerinin uygulanabileceği modern bir Ar-ge serası olarak planlanmaktadır. Seramız faaliyete geçtiğinde Ziraat Fakülteleri içerisinde öncü ve lider bir pozisyona geçeceğiz. Bu hem eğitim kalitemizi hem de bölgesel kalkınmaya olan katkımızı arttıracak. Çünkü artık seracılıkta modern tekniklerin kullanılması ciddi anlamda verimliliği ve karlılığı artırıyor. Biz, çekirdek bir ailenin işletebileceği ve geçimini sağlayabileceği bir seracılık modelinin Kırşehir'de geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Daha düşük maliyetli PE seralar kurarak bu seralarda işçiliği aile bireylerinin yapacağı bir üretim tarzını geliştireceğiz. Hem bölgede seracılığın gelişmesine hem de jeotermal kaynağın daha verimli şekilde kullanılmasına da büyük katkı sağlayacak." - KIRŞEHİR