Kabinede üç bakan değiştirildi

Kabinede üç bakan değiştirildi

Başbakan Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Güldal Akşit, Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen ve Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün istifa ettiğini açıkladı. Devlet Bakanı Güldal Akşit'in yerine İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu getirildi. Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in yerine Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak getirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ise Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker atandı. Başbakan Erdoğan istifalar ile ilgili olarak 'Bu arkadaşlar şu ana kadar verdikleri hizmet nedeniyle tüm arkadaşlarımızın

Kabinede üç bakan değiştirildi