Kabahatler Kanunu Haberleri

Kabahatler Kanunu haber, Kabahatler Kanunu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kabahatler Kanunu - 21.06.2021
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.
Kabahatler Kanunu - 20.06.2021
Son dakika haber: Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu
Osmaniye'de dişçi görünümlü kumarhaneye çevrilen bir iş yerine düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı. Koçbaşıyla kırılan kapıdan içeriye giren ekipler kaçmaya çalışan şahısların peşine düştü. Yakalanan 20 şahsa kabahatler kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 88 bin 384 lira cezai işlem uygulandı.
Kabahatler Kanunu - 18.06.2021
Çocuğunu dilendiren 8 aileye işlem yapıldı
Çocuk Şube ekiplerinin ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 8 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan, 7 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.
Kabahatler Kanunu - 16.06.2021
Başkentte aranan 1736 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı
Kontrol edilen 318 bin 224 otomobilden 14'ünün çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 70 motosiklet ve 32 modifiyeli araç için Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 4 bin 936 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.
Kabahatler Kanunu - 11.06.2021
Dilenciliği meslek edinen istismarcılara fırsat verilmiyor
Cuma günleri cami önleri başta olmak üzere semt pazarları ile kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşların duygularını istismar ederek yardım isteyen dilencilere geçit verilmiyor. Yapılan denetimlerde yakalanan dilenciler hakkında yasal işlem başlatılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33.
Kabahatler Kanunu - 10.06.2021
Karabağlar'da görüntü kirliliği ve hurdayla mücadele sürüyor
örüntü kirliliği yaratan ve izinsiz olarak asılan afişlerle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/1.
Kabahatler Kanunu - 08.06.2021
Giresun'da güvenliği alınmamış yerlerde denize girenlere idari yaptırım cezası uygulanacak
Giresun Valiliği, kurallara uymayan ve güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım cezası uygulanacağını bildirdi.
Kabahatler Kanunu - 04.06.2021
Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı (Karar No: 43)
Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen muhtar seçimlerinde? Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda Valiliğimizce? 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına, Muhtarlık seçimi yapılacak ilimizde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine, Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılması, muhtar seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesi, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesinin sağlanmasına, Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.
Kabahatler Kanunu - 04.06.2021
Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı (Karar No: 42)
Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüğünün 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00­16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00­10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınmasına, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07. 00­15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00­15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına. Valiliğimizce? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine. Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.
Kabahatler Kanunu - 03.06.2021
2021/33 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı
İL HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARARI Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 03/06/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali...
Kabahatler Kanunu - 03.06.2021
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı (2021/37)
Yukarıda yer alan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında İlimizde; MADDE 1- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına, MADDE 2- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediye Başkanlıklarınca alınmasına, MADDE 3- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07. 00-15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, MADDE 4- 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07. 00-15. 00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, MADDE 5- Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin Belediye Başkanlıklarınca, İl Özel İdaresince, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, kolluk kuvvetlerince ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, ilçelerde koordinasyonun Kaymakamlıklarca yürütülmesine, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, MADDE 6- Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, MADDE 7- 6 Haziran 2021 Pazar günü belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına, MADDE 8- Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak tüm illerimizde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine, MADDE 9- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine, MADDE 10- Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, MADDE 11- Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılmasına, özellikle muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanmasına muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınmasına ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine, MADDE 12- Sinema salonlarının faaliyetleri ile ilgili; 01. 06. 2021 tarihli ve 2021/36 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararının 3. 2'nci maddesinin (b) bendinde yer alan "Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07. 00-21. 00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesi" yönündeki uygulamaya 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, MADDE 13- Bankalar ve özel işyerlerinin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak İlimiz merkez ve ilçelerinde hizmet veren noter dairelerinin 09. 00-17. 00 saatleri arasında çalışabilmelerine, MADDE 14- 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) ile açık yüzme havuzlarının saat 21. 00'e kadar faaliyet gösterebilecek olması nedeniyle konaklama tesisleri içerisinde bulunan yeme-içme yerleri ile açık yüzme havuzlarının da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde dışarıdan müşteri kabul edebilmelerine, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ile diğer günlerde saat 21. 00'den sonra ise sadece konaklamalı müşterilerine hizmet verebilmelerine, MADDE 15- Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında gazino, taverna, birahane, gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilmesi yönünde karar alındığından; "bar, pub, pavyon, gece klubü, disko, diskotek vb. gibi" aynı veya benzer mahiyette hizmet sunan işyerlerinin de faaliyetlerine ara verilmesi uygulamasına devam edilmesine, MADDE 16- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, MADDE 17- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine, MADDE 18- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl seçim Kuruluna, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kabahatler Kanunu - 30.05.2021
Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 118 kişi tutuklandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 13-27 Mayıs t tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 560 bin 962 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 314 kişiden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 335 bin 70 araçtan 6'sının çalıntı olduğu belirlenirken, 53 motosiklet ile 18 modifiyeli araca da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Kabahatler Kanunu - 28.05.2021
Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılan yüzde 50'si asılsız
2021 yılının ilk 5 ayında merkeze 189 bin 410 çağrı geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gelen çağrıların yüzde 50,27'sinin gereksiz aramalar, yüzde 49,73'ünün ise gerçek çağrı olduğu yapılan istatistiki çalışmalarla tespit edildi. Yapılan gereksiz çağrılardan dolayı, kurumumuzda görev yapan çağrı alıcılarımız ve çağrı yönlendiricilerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrılar, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülememesine neden oluyor. Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmakla birlikte, acil durumda olan vatandaşlarımızın hak kaybına neden oluyor." Açıklamada, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre valiler tarafından 412 lira idari para cezası yazıldığı ifade edilerek, bunun tekrarı halinde ise cezanın iki katı olarak uygulandığına dikkat çekildi.
Kabahatler Kanunu - 27.05.2021
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (1)
Ticaret Bakanlığının vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin yasa teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si ödenmeyecek.
Kabahatler Kanunu - 26.05.2021
Kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
Ekipler, şahıslara kumar oynamaktan kabahatler kanunu gereği 5 bin 344 lira ile sokağa çıkma yasağını ihlalden 8 bin 600 lira olmak üzere toplam 13 bin 944 lira idari para cezası uyguladı.
Kabahatler Kanunu - 26.05.2021
Kumar bağımlılığının en riskli dönemi 12-15 yaş aralığı
Yasa dışı bahis sektörünün geçen gün büyüdüğüne değinen Prof. Dr. Murat Balcı , " Yasa dışı bahis onun geçen gün büyümekte ve gelişmekte. İstatistiklerle açıklayacak olursak 2017 yılında yasal bahsin 17 milyar dolar ile 63 milyar dolar arasında, yasa dışı bahsin ise 340 milyar dolar ile 3 trilyon dolar arasında oynandığı tahmin ediliyor "ifadelerini kullandı. Mevzuat dağınıklığının uygulamada problemlere sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin,ise"Türk Ceza Kanunu madde 228'e göre kumar oynanması için yer ve imkân belki suç olarak düzenlenmişse, kumar oynama eylemi Kabahatler Kanunu'nda idari para cezasına tâbi tutulmuştur.
Kabahatler Kanunu - 21.05.2021
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de (1)
Ticaret Bakanlığının vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin yasa teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si ödenmeyecek.
Kabahatler Kanunu - 18.05.2021
Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi yakalandı
Ekiplerce kontrol edilen 384 bin 644 otomobilden 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 146 motosiklet ve 31 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 6 bin 913 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.
Kabahatler Kanunu - 12.05.2021
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza kesildi
Siteye düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 11 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 14 bin 696 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 9 bin 460 lira olmak üzere toplam 24 bin 156 lira idari para cezası uyguladı.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Kabahatler Kanunu Haberleri | Kabahatler Kanunu Haber - Haberler - Sayfa 2 - Kabahatler Kanunu haberleri, son dakika kabahatler kanunu haber ve gelişmeleri burada. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 178 Nolu Kararı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:50:30. #1.16#

title