Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara Düzenleme

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara Düzenleme

TBMM Genel Kurulunda, Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarının Etkin Şekilde Aranması, Araştırılması ve Üretilmesini Düzenleyen Kanun Teklifi Kabul Edilerek Yasalaştı.

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sulara Düzenleme

TBMM Genel Kurulunda, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin şekilde aranması, araştırılması ve üretilmesini düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Jeotermal Enerji Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu, belirlenmiş veya belirlenecek jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve işletme dönemlerinde, kaynaklar üzerinde hak sahipliği, devri, terki, kaynak kullanımının ihalesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajın (suyun muhafazası) korunmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

Kanuna göre, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip şirketlere, kamu iktisadi teşebbüslerine verilecek.

Arama ruhsatı süresi 3 yıl olacak, gerekli hallerde 1 yıl uzatılacak. İşletme ruhsat sahibi, projesinde belirtilen süre içinde işletmeye geçmemesi veya işletme ruhsatının iptali halinde, saha, il özel idaresince ihaleye çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması Kanununda yer alan bazı düzenlemeler, önergeyle kanuna eklendi.

Buna göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)tarafından yapılacak kömür tahsis ihalesi sonucunda, kömür kullanım hakkı elde edecek şirketler tarafından yapılacak 1000 megavat üzeri güçte, yerli kömür yakıtlı elektrik santrallerinden 2014 sonuna kadar işletmeye girenlerin ürettiği elektrik, perakende ve toptan satış lisansı sahibi şirketler tarafından, 15 yıl süreli ikili anlaşmalarca satın alınabilecek.

Kaynak: AA