İzmir Tarihi Ayavukla Kilisesi Restore Ediliyor
Haberler » Güncel » Haber

İzmir Tarihi Ayavukla Kilisesi Restore Ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Restorasyonuna Başladığı Tarihi Ayavukla Kilisesi'nde İç Duvarlardaki İşleme ve Resimler Yavaş Yavaş Ortaya Çıkmaya Başladı. Çalışmaları Yerinde İnceleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Kentin Tarihi Dokusunu Canlandırarak, Turizmin Hizmetine Sokmayı Hedeflediklerini Söyledi.

İzmir Tarihi Ayavukla Kilisesi Restore Ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonuna başladığı Tarihi Ayavukla Kilisesi'nde iç duvarlardaki işleme ve resimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin tarihi dokusunu canlandırarak, turizmin hizmetine sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıllardır harabe halinde onarılmayı bekleyen Tarihi Ayavukla Kilisesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kalkmaya başladı. Çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak üzere Basmane Semti'ndeki tarihi yapıya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, binanın iç duvarlarında süslemeler ve resimleri ilgiyle izledi. Yapılan bu çalışmayla kent kültürüne önemli bir katkı sağlandığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Ayavukla Kilisesi, İzmir için tarihi önemi olan bir inanç yapısı. Çok kötü durumdaydı, çatı çökmüştü, kurtarmamız gerekiyordu. Onun için gerekli çalışmaları yaptık" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, binanın yeniden kente ve insanlığa kazandırılmasının önemine değinerek şunları kaydetti: "Bu civarda birçok tescilli bina var ve bir yerden başlamamız gerekiyordu. Biz, Ayavukla Kilisesi, Havagazı Fabrikası, eski Un Fabrikası ve Kent Kütüphanesi gibi kentin simge yapılarını restore ederek; Kemeraltı, Agora ve Kadifekale gibi bölgeleri yeniden ayağa kaldırarak, kentimizin tarihi dokusunu canlandırmaya çalışıyoruz.

Ayavukla Kilisesi, eski kentin mihenk taşlarından biridir. Kenti tamamlayacaktır. Diğer yapıtlarla beraber tescilli binalarımız korunduğunda restore edildiğinde, insanlığa kazandırıldığında kentimiz daha çok ziyaretçi çekecektir. Geçmişimizi koruyarak, geleceğe ışık tutmak, bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BAŞKAN KOCAOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, maddi durumu uygun olan İzmirlilere de bir çağrıda bulunarak, tarihi binalara sahip çıkmalarını istedi. Kocaoğlu, "Umuyorum maddi olanağı olan hemşehrilerimiz de özellikle kentin eski yerleşim alanlarında bulunan tescilli binalardan güçlerine göre alıp restore ederler ve hep birlikte kentin eski dokusunu bir an önce ayağa kaldırırız" diye konuştu.

SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ OLACAK

Restorasyon sonrası sergi mekanı, semt eğitim merkezi ve kitaplık olarak İzmir'e kazandırılacak tarihi yapı, kentin kültür yaşamına önemli katkılar sağlayacak. Bir süre Kültür Bakanlığı tarafından opera çalışma salonu olarak kullanıldıktan sonra yangın geçiren ve uzun süredir metruk bir durumda bekleyen Ayavukla, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onadığı 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çerçevesinde 'Sosyo Kültürel Tesis Alanı' olarak hizmet verecek. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon Bölümü tarafından hazırlanan Ayavukla, yeniden hizmete açıldıktan sonra sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı bir merkez olarak kullanılacak.

Bahçedeki yapılar idari büro, mahalle muhtarlığı ve çocuk kitaplığı olarak işlevlendirilirken, Semt Eğitim Merkezi olarak düzenlenecek olan yapıda çeşitli kurs ve eğitimlere yönelik bilgisayar laboratuvarı, arşiv odası, seminer odası, yönetim birimi ve sergileme mekanı yer alacak. Ayrıca, bahçede açık sergileme mekanları da düzenlenecek. Bahçenin kuzey girişindeki yapı, güvenlik birimi olarak ele alınırken, Batı'daki servis girişinin yanında ise kafe mekanı oluşturulacak.

ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA MÜZE OLMUŞTU

19. yüzyılın ikinci yarısında Rum Ortodoks Cemaati tarafından inşa edilen Ayavukla Kilisesi, İzmir tarihinde önemli bir olay olan 1922 yangınında kurtulan tek Rum kilisesi olarak akıllarda kaldı. Yapı 14 Şubat 1924 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle, İzmir ve çevresine ilişkin eski eserleri sergilemek amacıyla Asar-ı Atika Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından opera çalışma salonu olarak tahsis edildi. Bu süre içinde yapının bir yangın geçirmesi nedeniyle boşaltıldığı ve böylece günümüzdeki metruk biçimini aldığı biliniyor. Önceden mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan yapı 'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescil edildi. Yapı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. (CİHAN)