İyi edebiyat ‘endişe’den doğar

İyi edebiyat ‘endişe’den doğar

Nurdan Gürbilek’in ‘Kör Ayna, Kayıp Şark’ı, 2004’ün en iyi kitaplarından biriydi. Yayın dünyasında, pek çok nitelikli yapıtın başına gelen şey, ne yazık ki, Gürbilek’in edebiyata yön veren endişelerden söz ettiği ve Türk romanı üzerine şimdiye dek ilk kez dile getirilen pek çok saptama ortaya koyduğu yapıtı için de değişmedi:

İyi edebiyat ‘endişe’den doğar