İvedi Yargılama Usulüne İptal İstemi

İvedi Yargılama Usulüne İptal İstemi

İvedi Yargılama Usulüne İptal İstemi
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP, ivedi yargılama usulü getiren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı Başvuruda, "Ne kadar şaibeye açık işlem var ise tüm bu işlemlerde hak arama özgürlüğü sınırlanmaktadır" denildi.

CHP, idari yargıda ivedi yargılama usulü getiren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 

Anayasa Mahkemesi'ne dün yapılan başvuruda, yasanın 9 maddesinin hukuk devletinin kazanımlarını geriye götürdüğü iddiasıyla iptali istendi. 

İvedi yargılama usulünde dava açma, Danıştay, bölge idare veya idare mahkemesinin ilk inceleme, savunma, dosyaların tekemmülünden itibaren karara bağlama, temyiz yoluna başvurma, temyiz dilekçelerini inceleme ve tebliğe çıkarma, temyiz dilekçelerine cevap verme ve temyiz istemini karara bağlama, kararın tebliğe çıkarılma sürelerinin kısaltıldığı belirtilen başvuruda, dava açanların idarenin savunmasına karşı cevap hakkının da tamamen ortadan kaldırıldığı ifade edildi. 

İvedi yargılama usulünün, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemlerinden, acele kamulaştırma işlemlerinden, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarından, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemlerinden, Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları hariç ÇED sonucu alınan kararlardan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararlarından doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacağı anlatılan başvuruda, "Ne kadar şaibeye açık işlem varsa tüm bu işlemlerde hak arama özgürlüğü sınırlanmaktadır" denildi. 

Başvuruda, siyasi partilere gerçeğe aykırı üye kaydedenlere verilecek 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezasının 1 aydan 3 aya ve 50 günden 200 güne kadar adli para cezasına düşürülmesine ilişkin hükmün iptali de istendi. 

Karar düzeltme yolunu kapatan hükümle "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı etkilemeye teşebbüs" suçunun soruşturma aşamasında suç kapsamından çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de iptali istenen başvuruda, yargılama yapma yetkisi olmayan sulh ceza hakimliklerinin, kovuşturmaya yer olmadığı kararının itirazını karara bağlamasının da "tabii hakim" ilkesinin ihlali olduğu savunuldu. - TBMM

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title