İstihdam Paketi Komisyonda Kabul Edildi

İstihdam Paketi Komisyonda Kabul Edildi

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Kabul Edildi.

İstihdam Paketi Komisyonda Kabul Edildi

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıyla, asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getiriliyor.

İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, yüzde 3 özürlü, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi, meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracaklar.

Özürlülerin sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanacak. Daha önce bu kapsamda özürlü çalıştıran işveren de bu aynı şartlarda prim teşvikinden yararlanacak.

Tasarıya göre, ILO sözleşmesinde belirtildiği şekilde, iş yerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacaklara mesleki eğitim alma zorunluluğu getiriliyor. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için önlem almayanlar 1000 YTL cezaya çarptırılacak.

Tasarıyla, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacaklara, mesleki eğitim şartı getiriliyor. Buna göre, mesleki eğitim almamış işçiler, 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacak.

Yaptığı işle ilgili bölge müdürlüklerine bildirimde bulunmayan alt işverene, çalıştırdığı her işçi için 150 YTL, 16 yaşını doldurmamış genç işçiler, çocuklar ve mesleki eğitim almamış kişileri, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıranlara her işçi için 1000 YTL, iş yerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 10 bin YTL idari para cezası verilecek.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almayan, araç ve gereçleri noksansız bulundurmayan işverenlere, işletme belgesi almadan iş yeri açanlara, faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren veya kapatılan iş yerlerini izinsiz açanlara, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayanlara 1000 YTL ceza uygulanacak.

Tasarıda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği İş Kanununun 111. maddesi yeniden düzenleniyor. Buna göre, sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları yeniden düzenleniyor.

İşsizlik sigortası fonunun 2008'e ait 1 milyar 300 milyon YTL'lik neması ile gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL'lik özelleştirme geliri gap için kullanılacak.

İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Sigortalı işsizlerin aldıkları işsizlik ödeneğinde yaklaşık yüzde 40 artış sağlanacak.

Deniz İş Kanunu ile Basın İş Kanununa tabi olarak çalışanlardan, işsizlik sigortası kanunu kapsamına girenler, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

Kaynak: AA