İstanbul kiraya, Doğu gıdaya çalıştı

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) ''2003-2004 Hane Halkı Tüketim Harcamaları'' anketi, İstanbul'da yaşayanların kiraya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların da gıdaya çalıştığını ortaya koydu. DİE, ''2003-2004 Hane Halkı Tüketim Harcamaları'' anketi sonuçlarını

İstanbul kiraya, Doğu gıdaya çalıştı