İstanbul: İstanbul Metropolitan Çalışması 2007'de Tamamlanacak

İstanbul: İstanbul Metropolitan Çalışması 2007'de Tamamlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Oecd) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria Trevino'yu Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Makamında Kabul Ederek, Bir Süre Görüştü.

İstanbul: İstanbul Metropolitan Çalışması 2007'de Tamamlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria Trevino'yu Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Başkan Topbaş ve Genel Sekreter Trevino, bir basın toplantısı düzenleyerek çalışmanın geldiği noktayı değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria Trevino, görüşmede Başkan Kadir Topbaş'a 'OECD'nin dünyadaki önemli belediye başkanlarıyla yaptığı çalışmaları sunduğunu belirterek, "Pek çoğunuz OECD gibi genellikle devlet düzeyinde ilişki kuran uluslararası bir organizasyon neden şimdi şehir düzeyinde bir ilişki kurmak istiyor' diye düşünebilirsiniz. Ancak asıl amacımız dünya ekonomisini iyileştirmek, herkesin yararına ekonomiyi geliştirmektir. Biz bu amacımıza büyük şehirlerin aktif katılımı olmadan ulaşamayız. Büyük şehirler ulusal ekonomilerin lokomotifidir" dedi.

Dünyanın üç önemli sorununun göç, su ve sağlık olduğunu belirten Trevino, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük şehirler her ne kadar zengin ve başarılı olsa da, en büyük sorunlar, büyük dertler büyük şehirlerin başına gelir. Çok yoğun sanayi yapılaşması vardır. İstanbul'un tekstil sektöründe mesela Çin'den büyük bir rekabet var. Doğu Avrupa'dan büyük bir rakip. Fakat tek sorun bu değil İstanbul için. Mesela Milano gibi çok daha zengin bir metropol alan bile, düşünün Milano'nun en zengin tekstil bölgesi sıkıntılar yaşadı geçmişte. Çünkü yeni ve ucuz maliyetli çalışan rakipler ulusal arenaya da tehdit oluşturuyor. Bu tür trendlerin sosyo-ekonomik sonuçları da var. Bir yandan işsizlik oranı büyük şehirlerde artmaya da devam eder. Hatta en zengin şehirlerde işsizlik oranı yüksektir. Bu beraberinde şiddeti getirir. Fakirlik ve şiddetle beraber normalde özellikle şehrin en fakir bölgelerinde yoğunlaşır. Bizim OECD istatistiklerini göre suç oranının 100'de 30 kentsel alanlarda oranında kentsel alanlarda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Metropollerden çıkartılan dersleri paylaşabiliriz. Yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız."

Trevino süren konuşmasında "Dünyanın gündemini büyük şehirler oluşturuyor. Ben bir öneri yaptım. Şu aynı göç gibi daha yerel bir konu. Bugün İstanbul'a su konusunda çok ciddi çalışmalar olmuş, çok önemli yatırımlar yapılmış. En kurak mevsimlerde bile susuz kalmıyor İstanbul. İstanbullular bu yüzden kendilerini çok özel hissetmeliler" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'da OECD Bölgesel İncelemeler Yönetim Direktörlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri DPT ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonundaki İstanbul Metropoliten Alan Çalışması'nda geldikleri noktanın bir değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

2007 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak çalışmanın temel amacının, İstanbul'un metropoliten alan analizini yaparak kentin ve fonksiyonel metropoliten alanın dönüşüm potansiyelini ortaya koymak olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, "Bu bağlamda uzun vadeli gelecek perspektifi çerçevesinde İstanbul için global rekabet gücünü yaratacak strateji ve politikaları geliştirmek ve İstanbul'u bölge ile dünya ölçeğinde yeniden konumlandırmaktır" diye konuştu.

İstanbul sadece kendi boyutunda değil, dünya ölçeğinde de sorumluluğu olan bir kent olduğunu belirten Topbaş, "Bu program içersinde İstanbul'un da var olması ve yapılan çalışma ile müzakereler sonucunda ortaya çıkacak. İstanbul'un küresel rekabet gücünü ortaya koymak en büyük arzumuz. Geçmiş dönemlerde ülkeleri yarıştığı bir dünya vardı, şimdi kentler yarışıyor. Bu doğrultuda kentimizin ekonomik gücünü ve istihdam alanlarını arttırmak ve sorunlarını çözmek için bir dizi önlemler alıyoruz. Bugün burada değerlendirmesini yaptığımız nihai rapor taslağı biraz gecikerek önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hazır olacak. İnanıyorum ki, hazırlanacak nihai rapor hem doğrularımızı hem de geldiğimiz noktayı belirleme açısından bize ışık tutacak hem de yol haritamız olacaktır" şeklinde konuştu.

Topbaş, çalışmanın temel amacı; İstanbul'un Metropoliten Alan analizini yaparak dönüşüm potansiyelini ortaya koymak ve bu potansiyele bağlı olarak uzun vadeli bir vizyon çerçevesini belirlemek ve İstanbul için global rekabet gücü oluşturacak strateji ve politikaları ile İstanbul'u global ve bölgesel anlamda yeniden konumlandırmak olduğunu belirtti. Topbaş, "Öngörülen çalışma üç ana aşamada gerçekleştirilecek. Aşamalar, arka plan raporunun hazırlanması, nihai rapor taslağının hazırlanması ile nihai raporun hazırlanmasından oluşuyor. Çalışma için arka plan raporu hazırlama çalışmaları sürüyor. Bu rapor da kendi içinde üç ana başlık altında toplanıyor: Sosyo-ekonomik trendler ve rekabet avantajları, İstanbul Vizyonu, Metropoliten Yönetim. İstanbul için küresel konumlanma, gelecek perspektifi, genel vizyon, strateji ve politikaların belirlenmesi aşamasında önem kazanıyor. Bu çalışma, OECD'nin Bölgesel Kalkınma Politikaları Komitesi'nin daha önce çeşitli ülkelerde ve şehirlerde gerçekleştirilen Metropoliten Alan Değerlendirme çalışmalarından biri olacak" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Çalışma nihai olarak OECD tarafından hazırlanarak OECD-TDPC tarafından onaylandıktan sonra uluslararası takdimi ve tanıtımı yapılıyor. OECD, bu çalışmayı daha önce Kanada, Japonya, Montreal, Busan, Atina; Seul ve Mexico City gibi ülke ve şehirlerde gerçekleştirdi. İstanbul için yapılacak çalışmanın Aralık 2006'da bitirilmesi planlanıyor.