İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Bir Gazetede Yer Alan, Zincirlikuyu'daki Zorlu Holding'e Ait Arazi ile İlgili İddiaların Gerçeği Yansıtmadığı ve Kamuoyunu Yanıltıcı Nitelikte Olduğu Bildirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, bir gazetede yer alan, Zincirlikuyu'daki Zorlu Holding'e ait arazi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 'Belediye Meclisi'nin onayı olmadan ruhsat verildiği' iddiasının tamamen yanlış bir bilgi olduğu ifade edilerek, 'Ruhsatlar Belediye Meclisinin onayından geçmez. Yetki alanları içerisinde yapılan imar planları Belediye Meclislerinden geçmektedir' denildi. İlgili imar planının haberde iddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış bir plan olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Söz konusu plan Özelleştirme Yüksek Kurulunca 27.12.2006 tarihinde 2006/104 sayılı karar ile yapılmış olup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sadece bilgi verilmiştir. Dolayısıyla Belediye Meclisinden geçmesi de kanun gereği söz konusu değildir. Planlar askıya çıktığı zaman 3. şahıslar tarafından itiraz edilebilir, dava edilebilir. Planların askıya çıkmadığı iddiası da gerçek dışıdır. Nitekim planlar askıya çıkmış ve plana dava açılmıştır. Ancak dava 'plan lehine' sonuçlanmıştır. Parsele ait inşaat ruhsatı Beşiktaş Belediyesi tarafından verilmiştir. Bir kez daha belirtilmelidir ki ruhsat verilme işlemlerinin meclisler ile herhangi bir alakası yoktur.

Haber gerçekleri yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.'

(AYB-BAK-EÜN-BER) - İSTANBUL