İstanbul: Btp Lideri Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli'ni Tanıttı

İstanbul: Btp Lideri Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli'ni Tanıttı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, "Türkiye'de bir oyun oynanıyor ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

İstanbul: Btp Lideri Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli'ni Tanıttı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, "Türkiye'de bir oyun oynanıyor ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Nobel'e aday gösterilen 'Milli Ekonomi Modeli'ni partililere ve esnafa tanıttı. Rami Parkı'ndaki Bir Nefes Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Baş, Batılı güçlere çattı. Milleti ayakta tutan 2 unsur olduğunu belirten Haydar baş, bunların devlet ve ordu olduğunu ifade etti. Ülkenin bir iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığını ileri süren Baş, "Türkiye'de bir oyun oynanıyor ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların asıl maksadı, millet ve devleti, orduyla sivili karşı karşıya getirmektir. Ülkeyi bir iç savaşa sürükleyerek Anadolu'dan atmaktır. Bütün plan ve program bu amaçlıdır" diye konuştu.

Toplantıda, salonda bulunan esnaflara ve partililere Nobel'e aday gösterilen Milli Ekonomi Modeli'ni anlatan Baş, modelin tamamen Türk insanının emeği, çalışması ve üretimiyle, ülkenin kalkınmasını ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyen ekonomik model olduğunu belirtti. Bu yönüyle modelin ülkeleri sömürmeyi hedef alan küresel güçlere karşı verilen mücadelenin de adı olduğunu Belirten Baş, "Bu model bir alternatif değil, ekonomik savaşın yaşandığı günümüz dünyasında yegane kalkınma modelidir. Maksat, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığıdır. Ekonomik bağımsızlıktan kasıt, Türkiye'nin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olması, iç ve dış ödemelerini borçlanmadan temin etmesidir. Uluslararası sermayenin gelişmekte olan ülkelere karşı yürüttüğü ekonomik savaştan dolayı ülkemizde reel sektör, ileri teknoloji kullanan, büyük yatırım ve organizasyonları gerçekleştiren projeleri hayata geçirecek güçten uzaklaşmıştır. Bu sebeple devlet, yeni ürünler geliştiren, yeni pazarlar bulan, yeni teknik ve yöntemlerin uygulandığı ve büyük sermaye yatırımlarının gerektiği alanlara girip, mamul ve yarı mamul üreterek reel sektöre öncülük yapacak; uzun vadede üretimimiz ve istikrarın sağlanması için stratejik malların üretimi garanti altına alınacaktır. Yabancı sermayenin, bir ülkeye enerji kaynaklarını veya doğal kaynakları kullanmak veya gümrük duvarlarını aşarak iç pazara mal ve hizmet satmak için geldiği bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkeleri sömürme mantığı dışında yatırım yaptığı ülkeyle 'ekonomik kader birliği' yapacak ve kazandığı paranın tamamını bu ülke içinde tekrar yatırıma dönüştürecek anlayışta olan yabancı sermayeye her türlü teşvik ve kolaylık sağlanacaktır" dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın konuşması, salonda bulunanlar tarafından sık sık alkışlarla kesildi.