İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 15'inci Yılını Kutluyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 15'inci Yılını Kutluyor

Yıl boyu sürecek etkinlikler, 15 Mayıs'da BİLGİ santralistanbul'da düzenlenen "Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum" başlıklı söyleşiyle başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 15'inci Yılını Kutluyor

Bağımsız, özgür ve eleştirel üniversite yayıncılığı ilkesiyle yayın hayatına başlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 15'inci yılını bir dizi etkinlikle kutluyor.

Türkiye'de akademik yayıncılık alanında bağımsız, özgür ve eleştirel bir yayın anlayışını geliştirmek amacıyla kurulan ve üniversite yayıncılığında yeni bir döneme öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, bu sene 15'inci yılını kutluyor. Bugüne kadar uluslararası ilişkilerden sosyolojiye, insan haklarından ders kitaplarına uzanan geniş bir yelpazede 500'ün üzerinde kitabı okurla buluşturan yayınevi, bu kapsamda bir dizi özel etkinlik düzenleyecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 15. yıl etkinlikler dizisini "Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum" adlı kitabın yazarı Doç. Dr. M. Murat Erdoğan'ın söyleşisiyle başlattı. 15 Mayıs 2015'te BİLGİ santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen söyleşide, Türkiye'deki Suriyeliler gerçeği kapsamlı veriler eşliğinde masaya yatırıldı. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) kurucusu ve müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, üçü sınır bölgesinde (Gaziantep, Kilis, Hatay) üçü ise bölge dışında (İstanbul, İzmir ve Mersin) olmak üzere altı ilde sığınmacılar ve yerel halkla yaptığı derinlemesine mülakatlar ve Türkiye çapındaki kamuoyu araştırmasından derlediği bilgileri, tanıklıklarını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı; yaklaşık 2 milyon

"Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum" başlıklı konferansta Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO)'nun araştırma sonuçlarını aktardı. Araştırma verilerine göre; dünyada 3 milyon 988 bin 857 kayıtlı Suriyeli sığınmacı var ve bu sığınmacıların 1 milyon 758 bin 092'si Türkiye'de yaşıyor. Erdoğan, bu sayıların sadece kayıtlı olan sığınmacıları gösterdiği için gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sadece yüzde 13-14'ü 10 farklı ilde kurulan 25 barınma merkezinde yaşarken yüzde 86-87'si yaşamını kampların dışında Türkiye'nin neredeyse her yere dağılmış biçimde sürdürüyor. Dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yüzde 42'sine ev sahipliği yapan Türkiye, Şubat 2015 itibariyle dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke haline geldi. Sığınmacıların demografik yapısına ait verilere göre ise Türkiye'de yaşayan sığınmacıların yüzde 50,8'i kadınlardan, yüzde 49,2'si ise erkeklerden oluşuyor. Nüfusun yüzde 54,2'sini 18 yaş altı gençler oluştururken sığınmacıların okuryazarlık oranı yüzde 10'un altında görünüyor."

"200 bin kişilik yeni iş kapasitesi ihtiyacı doğabilir"

Suriyeliler'in Türkiye'deki varlığını toplumsal, siyasi ve ekonomik çerçevede değerlendiren yazar Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılar için bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyar dolar harcadığına ve bu maliyetin yaklaşık yüzde 96'sının doğrudan Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çekti. Murat Erdoğan "Sığınmacılar arasında 18 yaş üstü 800 bin kişi var. Ancak 18 yaş üstü kadınların yüzde 90'dan fazlasının ev hanımı olarak hayatlarına devam edeceği beklenmektedir. Erkeklerden ise niteliksiz işler, tarım işçiliği ve inşaat sektöründe çalışma talebi oluşacaktır. Yaklaşık olarak 200 bin kişilik yeni iş kapasitesi ihtiyacı doğabilir" dedi.

Türkiye'yi ne bekliyor?

Söyleşide, "Türkiye'deki Suriyeli mülteciler geçici değil kalıcı; üstelik sadece bugünün değil önümüzdeki on yılların konusudur" diyen Erdoğan, "Nitelikli Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'de gelecek göremezler ise daha gelişkin ülkelere doğru gideceklerdir. Türkiye'nin acil bir istihdam politikası ile bunları tutmayı sağlaması gerekir. Türkiye'nin 50 doktora, 70 mühendise, 250 hemşireye, 580 öğretmene ihtiyacı olduğu için değil, ancak gelecekteki uyum politikaları için sosyal köprüler kuracak bir orta sınıf ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla gönüllü olarak Türkiye'de kalmalarının alt yapısı hazırlanmalıdır" sözleriyle yakın gelecekte Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı tabloya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Kitabı Hakkında

Suriye'de Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı gösterilerin, taraflar arasında çatışmalara ve ardından halen devam edegelen bir iç savaşa dönüşmesi, dünyada yıllardır birçok ülkenin farklı koşullarda karşılaştığı bir gerçekle bu kez de Türkiye'yi yüz yüze bıraktı. Nisan 2011'den en son Aralık 2014'e kadar Türkiye'ye 1.650.000 Suriyeli sığındı. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) kurucusu ve müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, bu bağlamda HUGO bünyesinden bir ekiple 6 ilde yaptıkları derinlemesine mülakatlarla sayıları bir buçuk milyonu aşan sığınmacıların durumlarını ve sorunlarını tespit eden, bu konudaki ilk ve önemli araştırmayı gerçekleştirdi. Erdoğan ve ekibi, bunun yanı sıra Suriyelilerin "toplumsal kabul"ü konusunda da 18 ilde bir kamuoyu araştırmasını da tamamlayarak yapılan çalışma ile bütünleştirdi. Türkiye'deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum adlı bu çalışma, sözü edilen alan araştırmalarının sonucunda ortaya çıkmış en kapsamlı çalışmalardan biridir.

Kaynak: Bültenler