İstanbul: Başbakan Erdoğan 17. Uluslararası Muhasebe Kongresi'ne Katıldı

İstanbul: Başbakan Erdoğan 17. Uluslararası Muhasebe Kongresi'ne Katıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Hazırlık Çalışmalarının Tamamlandığını Belirterek, CHP'nin de Desteği ile Yeni Yasama Yılında Bu Kanunun Yürürlüğe Gireceğini Açıkladı.

İstanbul: Başbakan Erdoğan 17. Uluslararası Muhasebe Kongresi'ne Katıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek, CHP'nin de desteği ile yeni yasama yılında bu kanunun yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yaklaşık 7 bin muhasebecinin davetli olduğu Uluslararası Muhasebe Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrenin açılışına Başbakan Erdoğan, Anamuhalefet Lideri Deniz Baykal ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği yolunda Türkiye'nin hukuki düzenlemelerin yanısıra ekonomik düzenlemeleri de gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bu kapsamda Türkiye'nin bölgesinde bir barış ve istikrar adası haline geldiğini söyleyen Erdoğan, son 4 yıldır sağlanan huzur ve güven ortamı ile ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Hükümet olarak bütün alanlarda olduğu gibi mali disiplin konusunda da önemli adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, "Bu yapının temel taşlarından biri olan muhasebecilerimizin görevlerini daha iyi yapabilmeleri için de önemli kolaylıklar getirdik. e-devlet kapsamında e-bildirge ve e-beyanname uygulamasını başlattık. Mutlulukla ifade etmeliyim ki bütün muhasebecilerimiz beyannamelerini, bildirgelerini internetle ulaştırabiliyor. Uygulama ile zaman ve işgücü kaybı önlendiği gibi önemli miktarda kağıt tasarrufu sağlanmış oldu. Böylece yıllarca şikayet edilen vergi dairelerindeki kalabalığa ve karmaşaya da son vermiş olduk. Taşıt vergisi için vergi dairesi zorunluluğunu kaldırdık. Artık herkes dilediği yerden yatırabiliyor" diye konuştu.

Yapılan düzenlemelerin bunlarla sınırlı olmadığını anlatan Erdoğan, muhasebe camiasının mesleki zorlukları, karşılaştıkları sıkıntıları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Türk Ticaret Kanunu konusunda az önce anamuhalefet lideri Deniz Baykal da gerekli desteği vereceklerini dile getirdi. Türk Ticaret Kanunu şu anda hazır vaziyette. Bin 500 maddelik bir kanun. Bu kanun yakın bir zamanda yürürlüğe girecek" dedi.

Başbakan Erdoğan, mali tatil ile ilgili düzenlemeden bahsederek bu kanunun da yakın bir zamanda yürürlüğe gireceğini açıkladı. Erdoğan, "Her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasını mali tatil olarak düzenleyen yasa tasarısı, Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM'ye geldi. Kısa bir süre sonra o kanun da meclisimizden geçecek. Tasarıya göre bu tarihler arasında muhasebe ve vergi işlemleri için yasal bildirim süreleri işlemeyecek. Böylece yıllardır tatile gidemeyen muhasebecilerimiz de artık bu imkana kavuşmuş olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Hesabını iyi yapamayan, konumunu ayarlayamayan her ülkenin giderek zayıf düşmeye ve zarar etmeye mahkum olduğunu anlatan Erdoğan, bütün muhasebe camiasına önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Bugün dünyada kayıtdışı ekonominin büyük bir sorun olarak insanların önünde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Hele bizim ülkemizde çok ama çok daha fazlasıyla önemli bir sorun. Bu konuda 2007 yılında birçok Avrupa ülkesinde ve 2008'de ülkemizde uygulanmaya başlanacak olan Basel 2 standartlarına uyum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhasebecilerimizin bu konudaki katkılarını da özellikle önemli buluyoruz. Bu çerçevede mali tablo ve kayıtların gerçeği yansıtması üzerinde hassasiyetle durmalısınız. İnanıyorum ki sizlerin de katkısı ile ekonomide kayıtdışının azaltılması konusunda kısa zamanda büyük mesafeler alınacaktır" dedi.

Kaynak: İHA